Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2010

ΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το κείμενο εστάλη με e-mail στην Υπουργό Παιδείας, στους Υφυπουργούς, στη Διεύθυνση Σπουδών Δ/Θμιας Εκπ/σης και στο Τμήμα Δευτεροβάθμιας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και στο http://ypepth.opengov.gr/panaretos/

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης και να επιτευχθεί η επιζητούμενη βελτίωση του Λυκείου και να θεσμοθετηθεί ένα σωστότερο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα πρέπει να γίνονται κάποιες επιμέρους δομικές αλλαγές για να αίρονται κάποιες οφθαλμοφανείς αδικίες σε βάρος ορισμένων ομάδων μαθητών και να βελτιώνεται κατά το δυνατόν η παρεχόμενη Εκπαίδευση.

Έχω λοιπόν την τιμή να σας υποβάλλω εγκαίρως και ΠΡΙΝ την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ άρσης ορισμένων ΚΑΤΑΦΑΝΩΝ ΑΔΙΚΙΩΝ εναντίον των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και παρακαλώ να τις λάβετε υπόψη και θα παρακαλούσα να με ενημερώσετε σχετικά με τις ενέργειες των αρμοδίων τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός μαθήματος με συντελεστή βαρύτητας 0,7 έναντι 0,4 για εισαγωγή σε σχολές του 3ου Επιστημονικού Πεδίου των μαθητών ΕΠΑ.Λ. ομάδας Β γιατί οι μαθητές Επαγγελματικών Λυκείων ΑΔΙΚΟΥΝΤΑΙ ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ έναντι των μαθητών Γενικών Λυκείων στην πρόσβασή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με την περυσινή εγκύκλιο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑΔΑ Β΄), οι μαθητές εξετάζονται σε έξι μαθήματα πανελλαδικώς και όταν επιλέγουν τα 2ο, 4ο και 5ο Επιστημονικά Πεδία έχουν τη δυνατότητα να επιτυγχάνουν το μέγιστο των μορίων που μπορούν να επιτύχουν και οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων.

Στην περίπτωση όμως του 1ου Επιστημονικού Πεδίου, επειδή δεν εξετάζονται στα Αρχαία Ελληνικά που έχει συντελεστή βαρύτητας 1,3 και Ιστορία Θεωρητικής με συντελεστή 0,7, ο μαθητής του ΕΠΑ.Λ. ακόμη και αν αριστεύσει λαμβάνει μέγιστο 18600 μόρια έναντι 20000 που λαμβάνει μέγιστο ο μαθητής Γενικού Λυκείου. Αυτό όμως είναι σε ένα βαθμό αναμενόμενο και οι μαθητές που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε σχολές του 1ου Επιστημονικού Πεδίου επιλέγουν φοίτηση σχεδόν πάντα στο Γενικό Λύκειο.

Στην περίπτωση όμως του 3ου Επιστημονικού Πεδίου, Επιστημών Υγείας είναι πιθανό να θελήσει να εισαχθεί μαθητής του ΕΠΑ.Λ. π.χ. από τον απολύτως συναφή Τομέα Υγείας Πρόνοιας, οπότε θα πρέπει να δίνονται και σε αυτόν ίσες ευκαιρίες εισαγωγής με τους μαθητές του Γενικού Λυκείου. Μάλιστα οι σπουδές του (π.χ. Ανατομία-Φυσιολογία, Παθολογία, Βιολογία, Αιματολογία, μαθήματα ειδικότητας Πανελλαδικώς εξεταζόμενα και επίσης Νοσηλευτική, Χειρουργική, Παιδιατρική, Ψυχιατρική, Γυαναικολογία, Βιοχημεία κ.ά.) είναι πολύ πιο κοντά στο αντικείμενο σπουδών των τμημάτων ΑΕΙ του 3ου Επιστημονικού Πεδίου σε σχέση με τον μαθητή του Γενικού Λυκείου που διδάσκεται ΜΟΝΟ τη Βιολογία.

Αλλά ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας υπάρχουν η Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης (συντελεστής 1,3), Βιολογία Γενικής Παιδείας (συντ. 0,9) και Νεοελληνική Γλώσσα (συντ. 0,4), με αποτέλεσμα αν επιλέξει ο μαθητής Βιολογία Κατεύθυνσης ως μάθημα επιλογής (συντ. 1,3), το 2ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με την εγκύκλιο η Νεοελληνική Γλώσσα (συντ. 0,4). Έτσι αν αριστεύσει λαμβάνει μέγιστο 19400 μόρια έναντι 20000 που λαμβάνει μέγιστο ο μαθητής Γενικού Λυκείου.

ΠΡΟΤΑΣΗ: Πρέπει να υπάρχει ένα μάθημα αυξημένης βαρύτητας με συντελεστή 0,7 αντί 0,4 (π.χ. η Ν. Γλώσσα ή ένα μάθημα ειδικότητας π.χ. Ανατομία-Φυσιολογία ή άλλο ή να δοθεί δυνατότητα να εξετασθεί και στις δύο Βιολογίες με 1,3 και 0,7 ή άλλο μάθημα). Έτσι θα μπορεί και ο μαθητής του ΕΠΑΛ ομάδας Β να επιτύχει 20000 μόρια αν αριστεύσει διεκδικώντας ισότιμα την εισαγωγή του σε σχολές του 3ου Επιστημονικού Πεδίου.

ΘΕΜΑ 2ο: Διδασκαλία της ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ υποχρεωτικά ΚΑΙ στη Β’ ΕΠΑ.Λ. 1 ώρα την εβδομάδα κατ’ αναλογία με το Γενικό Λύκειο. Αλλιώς η διδασκαλία της Βιολογίας ΜΟΝΟ στην Γ’ ΕΠΑ.Λ. είναι ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ και οι μαθητές Επαγγελματικών Λυκείων ΑΔΙΚΟΥΝΤΑΙ ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ έναντι των μαθητών Γενικών Λυκείων στην πρόσβασή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στις οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων του Γενικού Λυκείου (Αριθ. Πρωτ.1222439 /Γ2 24-9-08, Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) μετά από σχετική εισήγηση του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (πράξη 26/2008) διαβάζουμε (οι υπογραμμίσεις με κεφαλαία δικές μου) :«Β’ ΤΑΞΗ: Με την ύλη της Βιολογίας Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ του συνόλου των μαθητών ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που ακολουθούν, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ για την παρακολούθηση των μαθημάτων της Βιολογίας Γενικής Παιδείας και Θετικής Κατεύθυνσης της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου. Λαμβάνοντας δε υπόψη το μεγάλο αριθμό μαθητών της Γ΄ Λυκείου οι οποίοι επιλέγουν τη Βιολογία Γενικής Παιδείας και τις απαιτήσεις της διδασκαλίας του μαθήματος Κατεύθυνσης, οι ενότητες και οι υποενότητες που επισημαίνονται στη συνέχεια, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, εντός του χρονικά περιορισμένου πλαισίου (1 ώρα εβδομαδιαίως) στο οποίο διδάσκεται το μάθημα. Ενότητα 1 (ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ) Ενότητα 2 (ΚΥΤΤΑΡΟ-ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ) Ενότητα 3 (ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ) Ενότητα 4 (ΓΕΝΕΤΙΚΗ)»Πολύ σωστά όλα αυτά. Μόνο όμως για τους μαθητές του Γενικού Λυκείου; Ας δούμε και την άλλη πλευρά. Υπάρχουν και δεκάδες χιλιάδες μαθητές που φοιτούν στα ΕΠΑ.Λ. και μπορούν να δίνουν εξετάσεις για Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. και φυσικά διδάσκονται τη Βιολογία Γ’ Λυκείου (Γενικής Παιδείας ή Θετικής Κατεύθυνσης ανάλογα με τις επιλογές τους). Όμως γι’ αυτά τα παιδιά δεν ισχύουν τα παραπάνω που ισχύουν για τα παιδιά Γενικού Λυκείου; Μήπως οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. είναι ως εκ θαύματος ήδη γνώστες της Βιολογίας Β’ Λυκείου ώστε αυτή να μην αποτελεί γι’ αυτά «γνώσεις που αποτελούν προϋπόθεση και απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για την παρακολούθηση των μαθημάτων της Βιολογίας Γενικής Παιδείας και Θετικής Κατεύθυνσης της Γ΄ τάξης» άρα να πρέπει να διδάσκονται οπωσδήποτε τις ενότητες που με αυστηρότητα μάλιστα επισημαίνονται στην εγκύκλιο ότι «πρέπει να αποτελέσουν ανελαστικές επιλογές του εκπαιδευτικού;»Μπορούν οι μαθητές της Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. να ανταπεξέλθουν στη Βιολογία Γ’ Λυκείου χωρίς να έχουν διδαχθεί το ΚΥΤΤΑΡΟ και το ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ του; Όχι βέβαια, άρα ΘΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ από τα παιδιά του Γενικού Λυκείου στην επίδοσή τους στη Βιολογία και στο σχολείο και στις πανελλαδικές εξετάσεις, που βέβαια δεν είναι σωστό. Και γνωρίζουμε από τα πρώτα προσχέδια που είχαν δημοσιευτεί ότι η Βιολογία ΥΠΗΡΧΕ αρχικά στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ., αλλά στη συνέχεια αφαιρέθηκε.

Η διδασκαλία λοιπόν της Βιολογίας ΜΟΝΟ στην Γ’ ΕΠΑ.Λ. είναι ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ. Επειδή μάλιστα η Βιολογία είναι ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ, οι μαθητές Επαγγελματικών Λυκείων ΑΔΙΚΟΥΝΤΑΙ ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ έναντι των μαθητών Γενικών Λυκείων στην πρόσβασή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
ΠΡΟΤΑΣΗ: Ας αναβαθμίσουμε λοιπόν σωστά το πρόγραμμα σπουδών των ΕΠΑ.Λ. και ΑΣ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ Η ΜΙΑ ΩΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ Β’ ΕΠΑΛ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ως προαπαιτούμενο για τη διδασκαλία της Βιολογίας στην Γ’ Τάξη ΕΠΑ.Λ., όπως ακριβώς στο Γενικό Λύκειο.

Αλλιώς, ας αιτιολογηθεί επαρκώς η διαφορετική αντιμετώπιση των μαθητών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. ΕΙΔΙΚΑ σε αυτό το μάθημα Γενικής Παιδείας με αρνητικές επιπτώσεις στην προσπάθειά τους για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας
_