Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΕΠΑ.Σ.) ΑΜΕΣΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010-2011

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑ.Σ.) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ.

Στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας της 20/01/2010 με τίτλο «Προτεραιότητα η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση» ανακοινώθηκε η εξαιρετικά σημαντική δέσμευση από την πολιτική ηγεσία για την «ενίσχυση της ΤΕΕ κατά προτεραιότητα προκειμένου να αποτελέσει μια ποιοτική διαδρομή για την ικανοποίηση των κοινωνικών, επαγγελματικών και ατομικών αναγκών των μαθητών». Επίσης ανακοινώθηκε η πρόθεση για την άμεση αντιμετώπιση βασικών προβλημάτων από την επόμενη σχολική χρονιά, όσο και η μελέτη σε βάθος των προβλημάτων, ώστε οι πολιτικές αποφάσεις που θα προκύψουν να βασίζονται σε τεκμηριωμένες θέσεις και με την συναίνεση της κοινωνίας, των μαθητών και του εκπαιδευτικού κόσμου.

Θα προσπαθήσω να συνδράμω στην αποτύπωση της πραγματικότητας καταγράφοντας μερικά σημαντικά προβλήματα πρώτης προτεραιότητας για επίλυση από το Σεπτέμβριο του 2010 και προτείνοντας ΛΥΣΕΙΣ που είναι εφικτές και σχετικά εύκολα εφαρμόσιμες. Αφορούν την αναβάθμιση των ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΕΠΑ.Σ.) όπως διαβάσατε ήδη στον τίτλο του άρθρου. Συγγνώμη για τη μεγάλη σχετικά έκταση του άρθρου αλλά προσπαθώ να κάνω πλήρη καταγραφή και ανάλυση των προβλημάτων και να δώσω λεπτομερείς και τεκμηριωμένες κατευθύνσεις για την επίλυσή τους.

Μέρος 1ο: Τα προβλήματα των ΕΠΑ.Σ. και οι σχεδιαζόμενες βελτιώσεις
--------------------------------------- -------------------------------------

Στις 18 Ιουλίου 2009 είχαν ανακοινωθεί οι προθέσεις του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την αναδιαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και σχετικά με την αντιμετώπιση ζητημάτων πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων σε συνδυασμό με τα προτεινόμενα από την Ε.Ε. επίπεδα αναγνώρισης. Με σύγκλιση προτάσεων φορέων και κομμάτων προτάθηκε η καθιέρωση ενός Ενιαίου τύπου Λυκείου Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καθώς και Ενιαία Μεταλυκειακή Βαθμίδα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την απόκτηση εξειδίκευσης σε διαφορετικά επίπεδα. Αυτή η πρόταση είναι μια καταρχήν ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ γιατί σηματοδοτεί τουλάχιστον την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΕΠΑ.Σ.) ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ, η ονομασία δεν έχει οριστικοποιηθεί).

Σε παλιότερες δημοσιεύσεις και επιστολές μου είχα τονίσει ότι το ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΑΔΥΝΑΜΟ σημείο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μετά την πρόσφατη Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ήταν η δομή των ΕΠΑ.Σ. που είναι υποβαθμισμένα σχολεία σε σχέση με τα πρώην Τ.Ε.Ε., όπως υποβαθμισμένες είναι και οι ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. και άλλων Υπουργείων π.χ. Υγείας Πρόνοιας γιατί οι μαθητές τους στερούνται βασικών δικαιωμάτων τους όπως είναι η Γενική Παιδεία, το Απολυτήριο Λυκείου και η δυνατότητα να δίνουν εξετάσεις σε Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. Ειδικά η αναγκαιότητα παροχής Γενικής Παιδείας σχετίζεται όπως είναι ευνόητο με την ολόπλευρη πνευματική, ψυχική και σωματική ανάπτυξη των εφήβων. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες επικοινωνίας, λόγου, λήψης αποφάσεων, επίλυσης προβλημάτων, αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες και να βελτιωθούν σε προσωπικό επίπεδο για να μπορούν να αντιμετωπίσουν μετά το σχολείο με επιτυχία τις προσωπικές και επαγγελματικές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν στην απαιτητική σύγχρονη κοινωνία. Και βέβαια στους μαθητές των ΕΠΑ.Σ. πρόσθετες δυσκολίες στην επαγγελματική σταδιοδρομία τους θα προκύψουν στο μέλλον αφού δεν θα έχουν το τυπικό και ουσιαστικό ταυτόχρονα προσόν της κατοχής Απολυτηρίου Λυκείου που είναι απαραίτητο για να βρουν δουλειά. Ακόμη και αν μπορούν να εργασθούν στην ειδικότητά τους, ας μην ξεχνάμε ότι μεγάλο μέρος των εργαζομένων στη σύγχρονη κοινωνία ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ κατά τη διάρκεια της ζωής τους δύο και τρεις φορές για πολλούς λόγους και το Απολυτήριο θα τους είναι τότε απολύτως απαραίτητο. Επίσης δεν θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπου σίγουρα πολλοί από αυτούς θα πετύχαιναν να εισαχθούν.

Η πρόταση του Σ.Π.Δ.Ε. για Ενιαίο Λύκειο Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σηματοδοτεί επιτέλους την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΕΠΑ.Σ.) ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ μαζί με τα ΕΠΑ.Λ. στο νέο Ενιαίο Επαγγελματικό Λύκειο, άρα ΛΥΝΕΙ τα παραπάνω προβλήματα. Όλοι οι μαθητές που επιλέγουν την Επαγγελματική Εκπαίδευση (ελπίζω ότι) θα διδάσκονται και μαθήματα Γενικής Παιδείας παράλληλα με τα μαθήματα Ειδικότητας, χωρίς αποκλεισμούς και διαχωρισμούς ανάλογα με την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους επιλογή (ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ.). Και βέβαια ΟΛΟΙ θα λαμβάνουν και Απολυτήριο Λυκείου και Επαγγελματικό Πτυχίο και θα μπορούν να εισάγονται μετά από πανελλαδικές εξετάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Επίσης η ανακοινωθείσα σχεδιαζόμενη ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ Ενιαία Μεταλυκειακή Βαθμίδα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, σαν άμεση συνέχεια του Επαγγελματικού Λυκείου θα βελτιώνει ακόμη περισσότερο όσους μαθητές το επιθυμούν στην απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων για να γίνονται πιο ικανοί και πιο εξειδικευμένοι επαγγελματίες και θα κατοχυρώνει τα επαγγελματικά τους δικαιώματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αλλά η νέα Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση, παρά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του διαλόγου για την Παιδεία και την ύπαρξη σημαντικών αποφάσεων με ευρεία συναίνεση από τους συμμετέχοντες και άλλους φορείς, χρειάζεται να μετουσιωθεί σε νόμους και εγκυκλίους, να μελετηθούν όλες οι παράμετροι της εφαρμογής της (οικονομικοί, παιδαγωγικοί, κοινωνικοί), να γίνει ενημέρωση και να σχεδιασθεί η ομαλή μετάβαση χωρίς κλυδωνισμούς και αρνητικές επιπτώσεις στους μαθητές. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι ξεκινούν οι βελτιωτικές αλλαγές από το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό την επόμενη χρονιά και αργότερα θα επεκταθούν σε όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης. Πιθανόν είναι κατανοητό αυτό, αλλά σήμερα υπάρχουν οι προαναφερθείσες αδικίες που υφίστανται οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. και ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΑΡΘΟΥΝ καθώς και άλλα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που μπορούν σχετικά ΕΥΚΟΛΑ να ρυθμισθούν ήδη από την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς.

Μέρος 2ο: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2010.
-------------------------------------- -----------------------------

ΠΡΟΤΑΣΗ 1η:

Ενιαία Μεταλυκειακή Βαθμίδα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Η λειτουργία της, που διασφαλίζει και ορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2010 στις υποδομές των Επαγγελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, στις ώρες που αυτά δεν χρησιμοποιούνται για μάθημα από τους μαθητές τους. Έτσι θα αποκτηθεί εμπειρία και ο θεσμός θα είναι έτοιμος για πλήρη εφαρμογή μόλις γίνει η πλήρης νομοθετική του κατοχύρωση.

Ας διευκρινισθεί επίσης ότι η φοίτηση θα είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ και θα παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία, όργανα κ.λπ. αναγκαία βοηθητικά υλικά επίσης δωρεάν. Επίσης, είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί άμεσα ότι στη σχεδιαζόμενη Ενιαία Μεταλυκειακή Βαθμίδα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ θα παραμείνουν οι Εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα αξιοποιούνται τα Σχολικά Εργαστήρια στο μέγιστο δυνατό με παράλληλη συνεχή αναβάθμισή τους, γιατί θα πρόκειται για ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και όχι απλώς Πρακτική Άσκηση. Επίσης βέβαια θα πρέπει να υπάρχει και ένας ικανός αριθμός ωρών για πρακτική άσκηση σε πραγματικούς χώρους εργασίας είτε κατά τη φοίτηση στη Μεταλυκειακή αυτή Βαθμίδα (π.χ. δύο μέρες την εβδομάδα) είτε μετά την ολοκλήρωσή της. H διάρκειά της προτείνεται να είναι συνήθως μονοετής και θα απευθύνεται στους αποφοίτους Επαγγελματικού Λυκείου αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΡΟΤΑΣΗ 2η:

ΕΠΑΝΑΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ.

Πρέπει επίσης να δίνεται η δυνατότητα ΕΠΑΝΑΦΟΙΤΗΣΗΣ των αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου στη Β και Γ τάξη για παρακολούθηση των επαγγελματικών μαθημάτων άλλου Τομέα από αυτόν που είχαν τελειώσει στο παρελθόν ή μόνο στη Γ τάξη για απόκτηση άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα. Τώρα αυτό απαγορεύεται. Η επαναφοίτηση δεν θα έχει όριο ηλικίας, θα μπορεί να γίνεται όσες φορές θέλει κάποιος για απόκτηση αν θέλει και Πτυχίο 2ης ή 3ης ειδικότητας και κάθε φορά αντίστοιχα θα μπορεί προαιρετικά να παρακολουθεί και το πρόγραμμα εκπαίδευσης της αντίστοιχης Μεταλυκειακής Βαθμίδας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Δυνατότητα φοίτησης στη Β και Γ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου και αργότερα αν θέλουν και στη Μεταλυκειακή Βαθμίδα ή και επαναφοίτησης σε άλλο Τομέα θα πρέπει να έχουν και οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων για να μπορούν να αποκτήσουν Επαγγελματικό Πτυχίο αν δεν εισαχθούν π.χ. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή αν θέλουν να ασκήσουν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα σχετιζόμενο με τους Τομείς του Επαγγελματικού Λυκείου.

Σημειώνεται ότι στην επαναφοίτηση ΔΕΝ θα παρακολουθούν οι μαθητές ξανά τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων Γενικής Παιδείας αφού θα έχουν ήδη Απολυτήριο Λυκείου που δεν επαναχορηγείται. Επειδή μάλιστα οι ώρες διδασκαλίας των επαγγελματικών μαθημάτων και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας διαχέονται ποικιλοτρόπως στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, οι μαθητές που επαναφοιτούν θα έχουν βεβαίως αναγκαστικά αρκετά κενά ωριαία διαστήματα μεταξύ των ωρών που θα υποχρεούνται να παρακολουθήσουν. Αν υπάρχουν κενά στην αρχή ή στο τέλος της ημέρας θα μπορούν να φεύγουν από το σχολείο (εφόσον όπως θα συμβαίνει συνήθως θα είναι ενήλικοι). Στα κενά ωριαία διαστήματα μεταξύ των υποχρεωτικών ωρών παρακολούθησης θα μπορούν να μελετούν στο Αναγνωστήριο / Βιβλιοθήκη, να εκπονούν εργασίες που τους έχουν ανατεθεί ή να ασχολούνται με αθλητισμό, μουσική κ.ά. δραστηριότητες.

ΠΡΟΤΑΣΗ 3η: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Επ’ ευκαιρίας της παραπάνω πρότασης, προτείνω επίσης να δημιουργηθούν σε όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια Βιβλιοθήκες δανειστικές που να περιέχουν και Αναγνωστήριο για χρήση από μαθητές και καθηγητές και φυσικά υπολογιστές με σύνδεση στο Διαδίκτυο. Είναι στοιχειώδης υποχρέωση του σχολείου να προσφέρει πολλαπλές πηγές αναζήτησης πληροφοριών για εγκυκλοπαιδική μόρφωση, και βέβαια για επαφή των μαθητών με τη Λογοτεχνία, την Ποίηση, την Ιστορία, το Περιβάλλον, τις ξένες Γλώσσες, τη Φιλοσοφία, την Τεχνολογία και για όλες τις επιστήμες. Δεν ξέρω πόσα Επαγγελματικά Λύκεια έχουν αντίστοιχες υποδομές, υποθέτω ότι είναι ελάχιστα (από προσωπική εμπειρία στα σχολεία που έχω υπηρετήσει).

ΠΡΟΤΑΣΗ 4η:

Για τις ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ του Ο.Α.Ε.Δ. και των άλλων Υπουργείων εκτός Υπουργείου Παιδείας.
Στο παρα-εκπαιδευτικό σύστημα (γιατί δεν πρόκειται για εκπαίδευση αλλά κατάρτιση σε άλλους φορείς εκτός Υπουργείου Παιδείας), δηλαδή Ο.Α.Ε.Δ. και άλλα Υπουργεία έχουν δημιουργηθεί σχολές τύπου ΕΠΑ.Σ. που προσπαθούν ανταγωνιστικά με το Υπουργείο Παιδείας, όσο και αν φαίνεται περίεργο (σαν να ήταν ιδιωτικές σχολές) να προσελκύσουν μαθητές μετά την Α’ Λυκείου, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ από την σχολική εκπαίδευση με ισχνά οικονομικά κίνητρα και καλλιέργεια αναληθών πεποιθήσεων περί ευκολότερης εύρεσης εργασίας. Ακόμη και ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. που προσφέρουν και Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο Ειδικότητας και γενική μόρφωση και δυνατότητα εισόδου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, βλέπουμε ότι υποβαθμίζονται σε απλές καταρτίσεις στις ΕΠΑ.Σ. άλλων φορέων που δίνουν μόνο ένα Επαγγελματικό Τίτλο. Έχω αναφέρει ξανά ένα παράδειγμα, τις ΕΠΑ.Σ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΕΚ 427 / 13-3-2008) που φυσικά το πρόγραμμα σπουδών τους που ορίζεται στο ΦΕΚ δεν έχει καμία σχέση με το ωρολόγιο πρόγραμμα της αντίστοιχης ειδικότητας των ΕΠΑ.Λ. Στα παιδιά που ακολουθούν τις ΕΠΑ.Σ. αυτές άλλων φορέων δεν υπάρχει η δυνατότητα της σφαιρικής μόρφωσης που μόνο το Λύκειο μπορεί να προσφέρει.

Και αναρωτιέται κανείς, γιατί επιτρέπεται από την Πολιτεία να υπάρχει ένα δημόσιο παρα-εκπαιδευτικό σύστημα με τις ΕΠΑ.Σ. άλλων Υπουργείων και του Ο.Α.Ε.Δ. που προσφέρει ΛΙΓΟΤΕΡΑ εφόδια στα παιδιά μας από το επίσημο δημόσιο Εκπαιδευτικό Σύστημα, τώρα μάλιστα που υιοθετείται το Ενιαίο Επαγγελματικό Λύκειο; Θα έχουν οι απόφοιτοι των διαφορετικών αυτών ΕΠΑ.Σ. διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα; Θα έχουν μάθει διαφορετικά πράγματα; Δεν θα ασκούν τα ίδια επαγγέλματα; Δεν θα έχουν αδικηθεί τα παιδιά στις εκτός Υπουργείου Παιδείας ΕΠΑ.Σ. που δεν θα έχουν απολυτήριο Λυκείου και θα έχουν ΕΛΛΙΠΗ γενική μόρφωση; Δεν θα είναι πιο ισορροπημένη και πιο ολοκληρωμένη η πνευματική, ψυχική και σωματική τους ανάπτυξη στο Ενιαίο Επαγγελματικό Λύκειο;

Η ΠΡΟΤΑΣΗ λοιπόν για τις ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ είναι η εξής: Πρέπει στο νέο Ενιαίο Επαγγελματικό Λύκειο να ενταχθούν εκτός από τα ΕΠΑ.Λ. και τις ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και οι Επαγγελματικές Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ. και των άλλων Υπουργείων και φυσικά οι Εκπαιδευτικοί τους αυτοδίκαια να μεταταχθούν ως Εκπαιδευτικοί στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτή η διαδικασία ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ, πριν την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς για να μη χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος για την ολοκληρωμένη μόρφωση των παιδιών μας.Το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να είναι ο αποκλειστικός φορέας εκπαίδευσης. Οι μαθητές μας πρέπει να αντιμετωπίζονται όλοι ισότιμα από την Πολιτεία και ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΑΞΙΟΙ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΟΥΣ. Αυτός είναι ο ρόλος του σχολείου. Ας μην τον ακυρώνουμε με οποιονδήποτε τρόπο, για το καλό της κοινωνίας μας. Τα άλλα Υπουργεία και ο Ο.Α.Ε.Δ. θα υποχρεούνται να λειτουργούν επικουρικά στην Εκπαίδευση παρέχοντας χώρους πρακτικής άσκησης στους μαθητές του Επαγγελματικού Λυκείου και των Μεταλυκειακών Βαθμίδων. Έτσι θα διευκολυνθεί και το πολύ σημαντικό κύριο έργο τους με τη μείωση του φόρτου εργασίας τους.

------------------------- ------------------------- -------------------------

Οι επόμενες ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ αφορούν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ από το Σεπτέμβριο του 2010 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ για τις λειτουργούσες ΕΠΑ.Σ. ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ.

Ερχόμαστε λοιπόν τώρα σε ένα ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. Μέχρι τώρα, που προτάθηκε (και πιστεύω θα υλοποιηθεί) η λειτουργία του Ενιαίου Λυκείου Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, λειτουργούν ήδη επί τρεις σχολικές χρονιές οι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑ.Σ.).

Οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. είναι δυστυχώς οι άτυχοι αφού ήταν οι πρώτοι στους οποίους δοκιμάστηκε το νέο σύστημα και φοίτησαν μέχρι τώρα χωρίς να τύχουν τα ευεργετήματα του Λυκείου που συζητήθηκαν παραπάνω (Γενική Παιδεία, Απολυτήριο Λυκείου, δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση).

Πρέπει λοιπόν να γίνει ένας ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ, ΣΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις όσο είναι δυνατόν στα χιλιάδες παιδιά των ΕΠΑ.Σ. που αποφοίτησαν ή φοιτούν ακόμη ή θα φοιτήσουν μέχρι να γίνει πραγματικότητα η λειτουργία του Ενιαίου Επαγγελματικού Λυκείου. Θα κάνω τις σχετικές προτάσεις, ελπίζω να ληφθούν υπόψη και να κριθούν και να εμπλουτισθούν και από άλλους συναδέλφους και στελέχη της Εκπαίδευσης.

Στο τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς (Ιούνιο 2010) θα έχουν διαμορφωθεί ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ. για τους οποίους πρέπει να γίνουν κάποιες σχετικές μεταβατικές ρυθμίσεις.

1η ΟΜΑΔΑ : Οι μαθητές που θα έχουν τελειώσει την Α τάξη ΕΠΑ.Λ. ή Α τάξη Γενικού Λυκείου και θα επιθυμούν να φοιτήσουν το 2010-11 στην Α Τάξη ΕΠΑ.Σ.

2η ΟΜΑΔΑ : Οι μαθητές που θα έχουν τελειώσει την Α τάξη ΕΠΑ.Σ. και θα φοιτήσουν το 2010-11 στη Β Τάξη ΕΠΑ.Σ.

3η ΟΜΑΔΑ : Οι μαθητές που έχουν ήδη αποφοιτήσει το 2009 και οι μαθητές που θα αποφοιτήσουν τον Ιούνιο 2010 και θα έχουν Επαγγελματικό Πτυχίο αλλά ΟΧΙ Απολυτήριο Λυκείου και στους οποίους ΔΕΝ επιτρέπεται να δώσουν Πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

ΠΡΟΤΑΣΗ 5η:
Ρυθμίσεις για την 1η ομάδα μαθητών που θα έχουν τελειώσει την Α τάξη ΕΠΑ.Λ. ή Α τάξη Γενικού Λυκείου και θα επιθυμούν να φοιτήσουν το 2010-11 στην Α Τάξη ΕΠΑ.Σ.

Η πιο εύκολη περίπτωση ίσως. Μέχρι να γίνει το Ενιαίο Επαγγελματικό Λύκειο και για ομαλή ενσωμάτωση των ΕΠΑ.Σ. σ’ αυτό προτείνω να γίνει ΑΜΕΣΑ μέχρι το Σεπτέμβριο κατάλληλος σχεδιασμός από το Υπουργείο Παιδείας και από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και όταν ανοίξουν τα σχολεία να ενισχυθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα με μαθήματα Γενικής Παιδείας. Έτσι οι μαθητές θα κάνουν κανονικά 7ωρο μάθημα αντί του 5ωρου που κάνουν μόνο με επαγγελματικά μαθήματα και μετά τα 2 έτη σπουδών θα έχουν τα δικαιώματα των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. Σημειώστε ότι στα μαθήματα Σ.Ε.Π. στην Α τάξη ΕΠΑ.Λ. έχω μαθητές που ενώ θέλουν να ακολουθήσουν μια επαγγελματική κατεύθυνση των ΕΠΑ.Σ., έχουν οριστικά αποφασίσει να παραβλέψουν τις κλίσεις και επιθυμίες τους και να συνεχίσουν στο ΕΠΑ.Λ. σε Τομέα που ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ώστε να πάρουν το Απολυτήριο και να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Για παράδειγμα, ένας μαθητής που θέλει να γίνει οδοντοτεχνίτης, ΔΕΝ πάει στην ΕΠΑ.Σ. στην ειδικότητα οδοντοτεχνίτη γιατί δεν θα μπορέσει να δώσει εξετάσεις για το ΤΕΙ Οδοντικής Τεχνολογίας. Θα παραμείνει στο ΕΠΑ.Λ. σε άλλη ειδικότητα που ΔΕΝ του αρέσει απλώς και μόνο για να συμμετάσχει στις Πανελλαδικές. Άδικο δεν είναι; Γιατί μετά την ΕΠΑ.Σ. Οδοντοτεχνιτών να μη μπορεί να το κάνει;

ΠΡΟΤΑΣΗ 6η:
Ρυθμίσεις για την 2η ομάδα μαθητών που θα έχουν τελειώσει την Α τάξη ΕΠΑ.Σ. και θα φοιτήσουν το 2010-11 στη Β Τάξη ΕΠΑ.Σ.

Και εδώ, στην Β Τάξη ΕΠΑ.Σ. να ενισχυθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα με μαθήματα Γενικής Παιδείας. Βέβαια τα παιδιά αυτά έχασαν μια χρονιά και θα δυσκολευτούν να τα παρακολουθήσουν. Ας γίνει προσπάθεια όμως να προστεθούν 3 φορές την εβδομάδα 2-3 ώρες πρόσθετης διδακτικής στήριξης σε όλους τους μαθητές (να τους επεξηγηθεί επαρκώς η ανάγκη για να κάνουν την επιπλέον προσπάθεια) και ας τους δοθεί μετά επιτυχή αξιολόγηση το Απολυτήριο Λυκείου και η δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αν θέλουν. Σίγουρα θα είναι σε δυσμενέστερη θέση από τους συμμαθητές τους των ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ. αλλά κάποιοι ίσως προσπαθήσουν και τα καταφέρουν και βέβαια ΘΑ ΕΧΟΥΝ όλοι το δικαίωμα με μεγαλύτερες πιθανότητες αν θέλουν να ξαναδώσουν εξετάσεις την επόμενη χρονιά, ενώ τώρα οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ. δεν μπορούν ΠΟΤΕ στη ζωή τους να δώσουν Πανελλαδικές εξετάσεις.

ΠΡΟΤΑΣΗ 7η:
Ρυθμίσεις για την 3η ομάδα μαθητών που έχουν ήδη αποφοιτήσει το 2009 και οι μαθητές που θα αποφοιτήσουν τον Ιούνιο 2010 και έχουν Επαγγελματικό Πτυχίο αλλά όχι Απολυτήριο Λυκείου.

Οι μαθητές αυτοί είναι οι πιο αδικημένοι. Πολλοί θα προσπαθήσουν να ξεκινήσουν μια επαγγελματική σταδιοδρομία ή θα πάνε στο στρατό (τα αγόρια). Σε όσους όμως θέλουν, να δοθεί η δυνατότητα την επόμενη χρονιά να παρακολουθήσουν μόνο τις ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας (τις κανονικές και οπωσδήποτε και της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης) ΜΑΖΙ ΜΕ τους ΜΑΘΗΤΕΣ της 2ης ομάδας (βλ. παραπάνω) και να έχουν στο τέλος του σχολικού έτους 2009-10 τα ίδια με αυτούς δικαιώματα που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο.

Οι προτάσεις είναι αρκετές αλλά πιστεύω ότι είναι σχετικά εύκολα υλοποιήσιμες και τις έχω επαρκώς τεκμηριώσει με γνώμονα το συμφέρον των μαθητών μας. Ελπίζω να τύχουν προσοχής και επεξεργασίας από τους υπευθύνους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2010

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ και ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Επανυποβάλλω παλιότερη πρότασή μου ενόψει της σχεδιαζόμενης βελτίωσης των προγραμμάτων σπουδών στο Γυμνάσιο και Λύκειο.

Διδασκαλία «AΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΑΙ «ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ» σε όλους τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων ως βασικά μαθήματα Γενικής Παιδείας.

Σε εισαγωγικό μάθημα στη Βιολογία (μάθημα επιλογής) ρώτησα μαθητές της Γ’ Λυκείου απλές ερωτήσεις για το A.I.D.S. και την Ηπατίτιδα (τι είναι, πως μεταδίδονται και πως μπορούμε να προστατευτούμε). Ενδεικτικά επίσης στα διαλείμματα ρώτησα και άλλους μαθητές του σχολείου μου, του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Άνω Λιοσίων. Ως απαντήσεις εισέπραξα είτε σιωπή, είτε επιπόλαιες απόψεις ότι έχουμε κάνει εμβόλια κ.ά. και ελάχιστοι μαθητές έδωσαν μια πιο σωστή (αλλά ελλιπή) απάντηση από αυτά που είχαν ακούσει στην τηλεόραση ή από το περιβάλλον τους. Ενθαρρύνω τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς να κάνουν το ίδιο, δειγματοληπτικά για να διαπιστώσουν την ανεπαρκή πληροφόρηση των μαθητών μας για τόσο σοβαρά ζητήματα, που όμως μπορεί να αποβούν επικίνδυνα για την ίδια τους τη ζωή. Ρωτήστε ενδεικτικά 100 νέους (μαθητές Λυκείου ή νέους που αποφοίτησαν ήδη): «Τι θα κάνετε αν δείτε ένα συνάνθρωπό σας αναίσθητο στο δρόμο;» ή «Σε τι βλάπτει η παχυσαρκία τον άνθρωπο;» ή «Πως θα αποφύγετε το διαβήτη; Το A.I.D.S.; Την ηπατίτιδα;» Οι τραγελαφικές απαντήσεις (δικαιολογημένα λόγω έλλειψης σχετικής εκπαίδευσης) θα σας κάνουν να σκεφτείτε σοβαρά για τη χρησιμότητα των μαθημάτων «AΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΑΙ «ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ» σε ΟΛΟΥΣ τους μαθητές.

Θα το πω ευθέως. Πέραν από τους κινδύνους μακροχρόνιας βλάβης της υγείας τους από ανθυγιεινές συμπεριφορές (κάπνισμα, χρήση ουσιών, κακή διατροφή, μη άσκηση κ.ά.), ΟΙ ΝΕΟΙ AΝΘΡΩΠΟΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ να προσβληθούν από A.I.D.S. και Ηπατίτιδα κατά τη διάρκεια των πρώτων σεξουαλικών τους επαφών. Γιατί δεν διδάχθηκαν ως μαθητές επαρκώς στο σχολείο πώς να προστατευθούν. Δεν υπήρξε στο ωρολόγιο πρόγραμμα ούτε του Γυμνασίου, ούτε του Λυκείου έστω και μια ώρα για την «ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» σαν ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Βέβαια γίνονται αρκετά προγράμματα Αγωγής Υγείας, αλλά θα δείτε αμέσως παρακάτω ότι αυτά ΠΟΤΕ δεν επαρκούν.

Αγαπητοί συνάδελφοι, η ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ για ΟΛΟΥΣ τους μαθητές ΟΛΩΝ των σχολείων αποτελεί βασική συνιστώσα της Γενικής Παιδείας και επομένως είναι υποχρέωση του Σχολείου να την παρέχει συμβάλλοντας στην προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση των μαθητών. Η διδασκαλία της προστασίας της σωματικής και ψυχικής υγείας ήταν βασική συνιστώσα της Γενικής Παιδείας των αρχαίων Ελλήνων, θυμηθείτε το «Νους υγιής εν σώματι υγιεί».

Η ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ σχετίζεται άμεσα με τη στάση ζωής που θα αναπτύξουν οι έφηβοι απέναντι στην υγιεινή διατροφή, τον αθλητισμό, το κάπνισμα, τα ναρκωτικά, τα άτομα με αναπηρίες, τα πυρηνικά, την προστασία του περιβάλλοντος, την εθελοντική αιμοδοσία κ.λπ. Το βιωματικό μάθημα θα δώσει την ευκαιρία της συζήτησης με τους εφήβους των τρόπων πρόληψης των κυριότερων νοσημάτων για τη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας. Είναι θέμα ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ πως θα αποφύγουμε τις περισσότερες νόσους που μαστίζουν την ανθρωπότητα και μάλιστα την απληροφόρητη νεολαία (το A.I.D.S., την Ηπατίτιδα, τα λοιπά Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα, το Διαβήτη, τον Καρκίνο, τα Ατυχήματα κ.ά. θανατηφόρες νόσους). Τα προγράμματα Αγωγής Υγείας είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να αυξηθούν, αλλά ΔΕΝ μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές και ΔΕΝ μπορούν να είναι τόσο πολλά σε κάθε σχολείο (όπως η πράξη έχει δείξει) ώστε ΟΛΑ τα παραπάνω θέματα να τίθενται για προβληματισμό σε ΟΛΟΥΣ τους μαθητές. Για παράδειγμα ένα πρόγραμμα για το ΑΛΚΟΟΛ, θα έπρεπε να γίνεται σε ΟΛΑ τα σχολεία, ΚΑΘΕ χρόνο και να συμμετέχουν ΟΛΟΙ οι μαθητές. Μπορεί να γίνει; Γίνεται; Προφανώς όχι. Ίσως να γίνεται ανά 2-3 χρόνια σε μια ομάδα μαθητών. Και ένας μαθητής δεν μπορεί να συμμετέχει σε πολλά προγράμματα λόγω έλλειψης χρόνου και φόρτου εργασίας. Ενώ είναι εφικτό να αφιερωθούν αρκετές ώρες για το αλκοόλ, το A.I.D.S., τα ναρκωτικά και όλα τα παραπάνω θέματα στα πλαίσια της «Αγωγής Υγείας» ως βιωματικού μαθήματος κάθε χρόνο για όλους τους μαθητές μιας τάξης.

Ενόψει της σχεδιαζόμενης βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ας αφιερώσουμε λίγο σχολικό χρόνο ΕΝΤΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ για το μάθημα της ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, και στο Γυμνάσιο (προτείνω στη Β’ τάξη Γυμνασίου) και οπωσδήποτε και στην Α’ Λυκείου και των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων, ανεξάρτητα από την Κατεύθυνση που θα επιλέξουν οι μαθητές. ΑΞΙΖΕΙ !!! για την ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών μας. Προσωπικά προσπαθώ στα πλαίσια της διδασκαλίας μου άλλων μαθημάτων να εντάσσω τα παραπάνω θέματα συζήτησης και πληροφόρησης, και πάντα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για ενημέρωση και γόνιμος προβληματισμός, αλλά ο χρόνος αυτός δεν είναι αρκετός.

Επίσης θεωρώ, ότι ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΝΙΑΙΟΥ, ΕΠΑ.Λ. ή ΕΠΑ.Σ.) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ εκτός από το μάθημα «AΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» και το μάθημα «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ». Οι λόγοι της αναγκαιότητας αυτής της διδασκαλίας είναι προφανείς. Οι μαθητές κινούνται, τρέχουν, ταξιδεύουν, αθλούνται και εκτός σχολείου. Θα πρέπει να μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα πιθανό κίνδυνο για την υγεία τους και τη ζωή τους ανά πάσα στιγμή καθώς και να προσφέρουν βοήθεια σε κάθε συνάνθρωπό τους, φίλο, συγγενή, άγνωστο, που έχει ανάγκη.

Πέραν επίσης από την τεράστια ωφέλεια για την υγεία και τη στάση ζωής των μαθητών, η διδασκαλία των παραπάνω μαθημάτων στο Γυμνάσιο και στην Α’ Τάξη των Λυκείων θα βοηθήσει τους μαθητές στην εξάσκηση από νωρίς στην επιστημονική σκέψη, στη λήψη αποφάσεων, στη διαμόρφωση της στάσης τους απέναντι στις ανθρωπιστικές αξίες, στην ευαισθητοποίησή τους στην προσφορά βοήθειας και στην απόκτηση πνευματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων απαραίτητων σε κάθε σύγχρονο μορφωμένο άνθρωπο που θα τους ακολουθούν σε όλη τους τη ζωή. ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Το σχολείο πρέπει να στοχεύει σε ανθρώπους μορφωμένους ολοκληρωμένους με αξίες και ιδανικά, και από τις σημαντικότερες και ευγενέστερες για μια πολιτισμένη κοινωνία αξίες είναι Η ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
_

Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2010

Πρώτα ο μαθητής (Μέρος 2ο). Θα το κάνουμε πράξη;

Παρατίθεται το κείμενο που υποβλήθηκε σήμερα ως ΝΕΟ σχόλιο σε ανάρτηση στο blog του υφυπουργού Παιδείας κ. Πανάρετου με θέμα Μια ιστορία για μαθητές (16-11-2009).

Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.

Αυτό το νέο σχόλιο είναι (δυστυχώς) η αναγκαία συνέχεια στα αμέσως προηγούμενα σχόλιά μου στην ανάρτησή σας Μια ιστορία για μαθητές (16-11-2009).

1ο ΕΠΑ.Λ. Άνω Λιοσίων. Πρωί πρωί, 8 Γενάρη. 1η μέρα σχολείου. Μια ομάδα μαθητών έξω από το σχολείο, στο απέναντι πεζοδρόμιο.

-Καλημέρα παιδιά, χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
-Γεια σας κύριε, καλή χρονιά.
-Τι κάνετε εδώ έξω, σε λίγα λεπτά χτυπάει, δεν έχετε μάθημα;
-Όχι κύριε, έχουμε σήμερα πολλά κενά. θα πάμε για καφέ και μπιλιάρδο.
-Μήπως ήλθαν καθηγητές;
-Θα δούμε παιδιά μου, ίσως μάθουμε σήμερα κάποια νέα (είπα χωρίς να το πολυπιστεύω). Καλύτερα να μπείτε στο σχολείο και να ζητήσετε καμιά μπάλα ...
-Γεια σας κύριε.
-Γεια σας παιδιά, να προσέχετε.

Δυστυχώς η Ζ' φάση αναπληρωτών που ανακοινώθηκε μέσα στα Χριστούγεννα δεν διέθετε ΚΑΝΕΝΑ καθηγητή για την Α' περιοχή Δυτικής Αττικής. Όπου ΜΟΝΟ το 1ο ΕΠΑ.Λ. Άνω Λιοσίων έχει τόσο σοβαρό πρόβλημα. Μήπως έγινε κάποιο λάθος; Δεν ξέρω. Διατήρησα μια ελπίδα, αλλά τίποτε.

Μέχρι το μεσημέρι, την 1η μέρα του σχολείου, ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) διδακτικές ώρες διατέθηκαν σε άσκοπη περιφορά των μαθητών στην αυλή και στο κυλικείο, σε καφετέριες, μπιλιάρδα και βόλτες έξω και ίσως και μακριά από το σχολείο. Σχεδόν 90 ώρες θα χάνονται κάθε βδομάδα στο εξής. Τα προβλήματα από τις διδακτικές απώλειες αν και είναι προφανή, τα ανέλυσα στα προηγούμενα σχόλιά μου που αναφέρω παραπάνω.

Θα έλθουν άραγε οκτώ (8!!) ωρομίσθιοι καθηγητές; Ή θα περιμένουμε την ... επόμενη φάση αναπληρωτών; Που δεν ξέρουμε φυσικά αν και πότε θα ανακοινωθεί. Μετά την έναρξη του Β' τετράμηνου;

Δεν μάθαμε κάποια νέα. Δεν πήρε κανείς τηλέφωνο το Διευθυντή του σχολείου για ενημέρωση. Για να σπεύσουμε να ενημερώσουμε ασμένως και τους μαθητές μας. Από το μεγάφωνο. Μπήκαμε στις τάξεις (όσες είχαν ...μαθητές), ξεκινήσαμε με το καλό, με ελπίδα, με συζήτηση για να σπάσουμε τον πάγο.

Θυμίζω: Όταν λέω "τάξεις" εννοώ τα παλιά και κακοσυντηρημένα containers σεισμοπαθών.

Θα δούμε. Από Δευτέρα. Ίσως μάθουμε. Πρέπει να μάθουμε. Έτσι δεν είναι;

Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
_

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2010

Προβλέψεις για την επόμενη σχολική χρονιά, 2010 - 2011 !!


Παραμονή των Φώτων. Όπως και τις παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς θα είμαι συνεπής. Θα ...γράψω. Παίρνω αφορμή τα δημοσιεύματα για την Παιδεία των τελευταίων ημερών.

Δεν είμαι σίγουρος, αλλά παρά τις υποσχέσεις και τις διακηρύξεις για βελτίωση του σχολείου, διαβλέπω ότι όλα τα σχέδια παγώνουν στο όνομα της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Έτσι προβλέπω, χωρίς να είμαι ...μελλοντολόγος, ότι και του χρόνου, το σχολικό έτος 2010 - 2011 θα ισχύουν τα εξής:

Πολλές διακρίσεις σε βάρος των μαθητών της Επαγγελματικής εκπαίδευσης θα συνεχιστούν και είναι κρίμα, δεν τους αξίζει. Είναι παιδιά αδικημένα από την κοινωνία με πολλά προβλήματα, που συχνά δουλεύουν για να ζήσουν και αξίζουν περισσότερη προσοχή από την Πολιτεία. Αλλά μάλλον και την επόμενη χρονιά, θα βιώσουν την αδικία και την εγκατάλειψη.

Έτσι δεν θα διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας στις Επαγγελματικές Σχολές. Ούτε ξένη γλώσσα, ούτε Ιστορία, ούτε Νέα Ελληνικά, ούτε Μαθηματικά κ.ά. ουσιώδη μαθήματα. Οι ΕΠΑ.Σ. θα συνεχίσουν να υφίστανται, αντί να μετατραπούν σε ΕΠΑ.Λ. και οι μαθητές τους (που θα ελαττώνονται συνεχώς) ΔΕΝ θα πάρουν ούτε ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ, ούτε θα μπορέσουν να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις για ΑΕΙ / ΤΕΙ.

Οι ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. και άλλων Υπουργείων θα εξακολουθούν να ανταγωνίζονται τις ΕΠΑ.Σ. και τα ΕΠΑ.Λ. του Υπουργείου Παιδείας με άνισους όρους. Δεν θα περάσει όπως πρέπει η εκπαίδευση αποκλειστικά στο Υπουργείο Παιδείας.

Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, θα παραμείνει ... ως έχει. Δεν θα φτιαχτούν ΓΡΑΣΕΠ σε όλα τα ΕΠΑΛ και Λύκεια όπου δεν υπάρχει και δεν θα ορίζονται οργανικά κενά για εκπαιδευτικούς - Συμβούλους εξειδικευμένους αλλά θα εφαρμόζεται κυρίως από όσους χρειάζονται συμπλήρωση ωραρίου. Δεν θα εφαρμόζεται σε όλες τις τάξεις όπως πρέπει για να παρέχει ουσιώδη συμβουλευτική υποστήριξη και βοήθεια στους μαθητές στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές τους, στη συμπλήρωση μηχανογραφικού αλλά και σε προβλήματα που έχουν στην εφηβεία αφού είναι κλάδος της Συμβουλευτικής.

Το μηχανογραφικό θα συμπληρώνεται (Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ ομάδα Β) ΜΕΤΑ τις εξετάσεις, το ... καλοκαίρι, όπου οι μαθητές δεν θα έχουν βοήθεια από τους καθηγητές τους αφού τα σχολεία θα είναι κλειστά. Στο μηχανογραφικό θα μπορούν πάλι -και θα πέφτουν στην ΠΑΓΙΔΑ- να συμπληρώνουν τυχοδιωκτικά 200 και 300 σχολές και θα κυνηγάνε χίμαιρες στα θνησιγενή ΤΕΙ της επαρχίας, σκοτώνοντας τα όνειρά τους, ακολουθώντας δρόμους που δεν τους εκφράζουν, αδικώντας τους εαυτούς τους, παραβλέποντας τις κλίσεις και ικανότητές τους και αναγκάζοντας τους γονείς τους να αιμορραγούν οικονομικά και να κάνουν θυσίες χωρίς αντίκρισμα.

Ίσως φτιαχτούν και άλλες σχολές αλλά καμία δεν καταργείται. Ο φοιτητικός "τουρισμός" είναι καλή πηγή εσόδων για πολλούς.
Αν αρρωστήσουν κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών οι μαθητές των ΕΠΑΛ (ομάδα Α), αλίμονο τους. Δεν έχει επαναληπτικές εξετάσεις γι αυτούς!!! Ποτέ δεν είχε. Επίσης δεν θα βραβεύονται οι άριστοι αφού δεν έχουν βεβαίωση πρόσβασης!

Δεν θα διδάσκονται η ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ, ούτε οι ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ στα σχολεία μας. Οι μαθητές μας θα εξακολουθήσουν να έχουν άγνοια των μέτρων προφύλαξης από το AIDS, την ηπατίτιδα, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Τα σχολεία θα συνεχίσουν να είναι καφετέριες "καπνιζόντων" και οι βλαπτικές για την υγεία συμπεριφορές θα επεκτείνονται και θα υιοθετούνται όλο και περισσότερο μεταξύ των μαθητών μας.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα ξαναδοθούν στην Α' Γυμνασίου (και στους 40άρηδες που θα γραφτούν μόνο για το κουπόνι) και θα εξελιχθεί η "μόρφωση" των μαθητών μας στο facebook, στα ακατάλληλα downloads και στα βίαια κακόγουστα παιχνίδια, με την ακτινοβολία από 25 Η/Υ να προσβάλλει τους νευρώνες και να έχουμε "επιτέλους" την "ψηφιακή τάξη" δηλαδή τη σχολική αίθουσα - Internet Cafe.

Οι μαθητές για τους οποίους οι γονείς αδιαφορούν -δεν είναι λίγοι- και ίσως εργάζονται για να επιβιώσουν ή όσοι αρρωσταίνουν για αρκετό καιρό θα μένουν από απουσίες, θα χάνουν μια χρονιά από τη ζωή τους. Με τον ίδιο αριθμό απουσιών οι ευνοημένοι κοινωνικά, οικονομικά, οικογενειακά συμμαθητές τους, θα περνούν κανονικά, αφού θα κραδαίνουν τα μαγικά χαρτάκια, τα δικαιολογητικά των κοπάνων - εεε συγγνώμη, των απουσιών.

Επίσης, αν κάνουν πολλές απουσίες θα μένουν με πρόφαση το μορφωτικό έλλειμμα, ενώ αν τις ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΤΙΣ ΚΑΝΕΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ, με τις ελλείψεις καθηγητών, τότε θα περνάνε. Στα κενά διδακτικών ωρών -και σωστά- δεν μπαίνουν απουσίες. Στο δικό μας σχολείο, μέχρι τα Χριστούγεννα χάθηκαν πάνω από 1000 ώρες.

Προβλέπω ότι και του χρόνου θα χαθούν πάλι άλλες τόσες.
Στο σχολείο μου, το ΕΠΑ.Λ. Άνω Λιοσίων, το γνωστό ενοχλητικό σχολείο, ναι αυτό με τα containers, μάλλον πάλι με τα containers θα ξεκινήσουμε, ευελπιστώντας στη μέση της χρονιάς να πάμε στο νέο κτήριο.
Επίσης δεν θα έχουμε φύλακα στο σχολείο, ούτε βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο, γυμναστήριο, αίθουσα εκδηλώσεων, στέγαστρα, παγκάκια ...
Με όλα αυτά, πάλι θα έχουμε καταλήψεις με τα παρεπόμενά τους.

Δεν θα υπάρχουν φυσικά γραμματείς στα σχολεία (που προβλέπονται από τον 1566) αλλά αντίθετα θα ζητούνται από τις Υπηρεσίες ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ αναφορές και στατιστικές, οι εκπαιδευτικοί θα δουλεύουν ως γραμματείς και αντιγραφείς ιδιοχείρως από τις οθόνες (μήπως δεν ξέρουν την ύπαρξη εκτυπωτών οι διευθυντές των Δημόσιων Υπηρεσιών της χώρας μας;)

Αυτά θυμάμαι τώρα και αναφέρω για πολλοστή φορά, υπάρχουν πολλά ακόμη που θα βρουν λύση μόνο μετά από πλήρη αναμόρφωση και βελτίωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος, που ούτε αυτή προβλέπω να γίνεται ή έστω να ξεκινάει.

Μακάρι να διαψευσθώ σε όλα. Αλλά αυτό δυστυχώς δεν το προβλέπω.

Υ.Γ. Οι προβλέψεις μου είναι δωρεάν. Εξάλλου μπορεί να τις κάνει ο καθένας. Είναι τόσο εύκολο. Δυστυχώς.
_