Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΕΠΑ.Σ.) ΑΜΕΣΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010-2011

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑ.Σ.) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ.

Στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας της 20/01/2010 με τίτλο «Προτεραιότητα η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση» ανακοινώθηκε η εξαιρετικά σημαντική δέσμευση από την πολιτική ηγεσία για την «ενίσχυση της ΤΕΕ κατά προτεραιότητα προκειμένου να αποτελέσει μια ποιοτική διαδρομή για την ικανοποίηση των κοινωνικών, επαγγελματικών και ατομικών αναγκών των μαθητών». Επίσης ανακοινώθηκε η πρόθεση για την άμεση αντιμετώπιση βασικών προβλημάτων από την επόμενη σχολική χρονιά, όσο και η μελέτη σε βάθος των προβλημάτων, ώστε οι πολιτικές αποφάσεις που θα προκύψουν να βασίζονται σε τεκμηριωμένες θέσεις και με την συναίνεση της κοινωνίας, των μαθητών και του εκπαιδευτικού κόσμου.

Θα προσπαθήσω να συνδράμω στην αποτύπωση της πραγματικότητας καταγράφοντας μερικά σημαντικά προβλήματα πρώτης προτεραιότητας για επίλυση από το Σεπτέμβριο του 2010 και προτείνοντας ΛΥΣΕΙΣ που είναι εφικτές και σχετικά εύκολα εφαρμόσιμες. Αφορούν την αναβάθμιση των ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΕΠΑ.Σ.) όπως διαβάσατε ήδη στον τίτλο του άρθρου. Συγγνώμη για τη μεγάλη σχετικά έκταση του άρθρου αλλά προσπαθώ να κάνω πλήρη καταγραφή και ανάλυση των προβλημάτων και να δώσω λεπτομερείς και τεκμηριωμένες κατευθύνσεις για την επίλυσή τους.

Μέρος 1ο: Τα προβλήματα των ΕΠΑ.Σ. και οι σχεδιαζόμενες βελτιώσεις
--------------------------------------- -------------------------------------

Στις 18 Ιουλίου 2009 είχαν ανακοινωθεί οι προθέσεις του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την αναδιαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και σχετικά με την αντιμετώπιση ζητημάτων πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων σε συνδυασμό με τα προτεινόμενα από την Ε.Ε. επίπεδα αναγνώρισης. Με σύγκλιση προτάσεων φορέων και κομμάτων προτάθηκε η καθιέρωση ενός Ενιαίου τύπου Λυκείου Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καθώς και Ενιαία Μεταλυκειακή Βαθμίδα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την απόκτηση εξειδίκευσης σε διαφορετικά επίπεδα. Αυτή η πρόταση είναι μια καταρχήν ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ γιατί σηματοδοτεί τουλάχιστον την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΕΠΑ.Σ.) ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ, η ονομασία δεν έχει οριστικοποιηθεί).

Σε παλιότερες δημοσιεύσεις και επιστολές μου είχα τονίσει ότι το ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΑΔΥΝΑΜΟ σημείο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μετά την πρόσφατη Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ήταν η δομή των ΕΠΑ.Σ. που είναι υποβαθμισμένα σχολεία σε σχέση με τα πρώην Τ.Ε.Ε., όπως υποβαθμισμένες είναι και οι ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. και άλλων Υπουργείων π.χ. Υγείας Πρόνοιας γιατί οι μαθητές τους στερούνται βασικών δικαιωμάτων τους όπως είναι η Γενική Παιδεία, το Απολυτήριο Λυκείου και η δυνατότητα να δίνουν εξετάσεις σε Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. Ειδικά η αναγκαιότητα παροχής Γενικής Παιδείας σχετίζεται όπως είναι ευνόητο με την ολόπλευρη πνευματική, ψυχική και σωματική ανάπτυξη των εφήβων. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες επικοινωνίας, λόγου, λήψης αποφάσεων, επίλυσης προβλημάτων, αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες και να βελτιωθούν σε προσωπικό επίπεδο για να μπορούν να αντιμετωπίσουν μετά το σχολείο με επιτυχία τις προσωπικές και επαγγελματικές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν στην απαιτητική σύγχρονη κοινωνία. Και βέβαια στους μαθητές των ΕΠΑ.Σ. πρόσθετες δυσκολίες στην επαγγελματική σταδιοδρομία τους θα προκύψουν στο μέλλον αφού δεν θα έχουν το τυπικό και ουσιαστικό ταυτόχρονα προσόν της κατοχής Απολυτηρίου Λυκείου που είναι απαραίτητο για να βρουν δουλειά. Ακόμη και αν μπορούν να εργασθούν στην ειδικότητά τους, ας μην ξεχνάμε ότι μεγάλο μέρος των εργαζομένων στη σύγχρονη κοινωνία ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ κατά τη διάρκεια της ζωής τους δύο και τρεις φορές για πολλούς λόγους και το Απολυτήριο θα τους είναι τότε απολύτως απαραίτητο. Επίσης δεν θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπου σίγουρα πολλοί από αυτούς θα πετύχαιναν να εισαχθούν.

Η πρόταση του Σ.Π.Δ.Ε. για Ενιαίο Λύκειο Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σηματοδοτεί επιτέλους την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΕΠΑ.Σ.) ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ μαζί με τα ΕΠΑ.Λ. στο νέο Ενιαίο Επαγγελματικό Λύκειο, άρα ΛΥΝΕΙ τα παραπάνω προβλήματα. Όλοι οι μαθητές που επιλέγουν την Επαγγελματική Εκπαίδευση (ελπίζω ότι) θα διδάσκονται και μαθήματα Γενικής Παιδείας παράλληλα με τα μαθήματα Ειδικότητας, χωρίς αποκλεισμούς και διαχωρισμούς ανάλογα με την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους επιλογή (ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ.). Και βέβαια ΟΛΟΙ θα λαμβάνουν και Απολυτήριο Λυκείου και Επαγγελματικό Πτυχίο και θα μπορούν να εισάγονται μετά από πανελλαδικές εξετάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Επίσης η ανακοινωθείσα σχεδιαζόμενη ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ Ενιαία Μεταλυκειακή Βαθμίδα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, σαν άμεση συνέχεια του Επαγγελματικού Λυκείου θα βελτιώνει ακόμη περισσότερο όσους μαθητές το επιθυμούν στην απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων για να γίνονται πιο ικανοί και πιο εξειδικευμένοι επαγγελματίες και θα κατοχυρώνει τα επαγγελματικά τους δικαιώματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αλλά η νέα Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση, παρά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του διαλόγου για την Παιδεία και την ύπαρξη σημαντικών αποφάσεων με ευρεία συναίνεση από τους συμμετέχοντες και άλλους φορείς, χρειάζεται να μετουσιωθεί σε νόμους και εγκυκλίους, να μελετηθούν όλες οι παράμετροι της εφαρμογής της (οικονομικοί, παιδαγωγικοί, κοινωνικοί), να γίνει ενημέρωση και να σχεδιασθεί η ομαλή μετάβαση χωρίς κλυδωνισμούς και αρνητικές επιπτώσεις στους μαθητές. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι ξεκινούν οι βελτιωτικές αλλαγές από το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό την επόμενη χρονιά και αργότερα θα επεκταθούν σε όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης. Πιθανόν είναι κατανοητό αυτό, αλλά σήμερα υπάρχουν οι προαναφερθείσες αδικίες που υφίστανται οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. και ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΑΡΘΟΥΝ καθώς και άλλα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που μπορούν σχετικά ΕΥΚΟΛΑ να ρυθμισθούν ήδη από την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς.

Μέρος 2ο: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2010.
-------------------------------------- -----------------------------

ΠΡΟΤΑΣΗ 1η:

Ενιαία Μεταλυκειακή Βαθμίδα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Η λειτουργία της, που διασφαλίζει και ορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2010 στις υποδομές των Επαγγελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, στις ώρες που αυτά δεν χρησιμοποιούνται για μάθημα από τους μαθητές τους. Έτσι θα αποκτηθεί εμπειρία και ο θεσμός θα είναι έτοιμος για πλήρη εφαρμογή μόλις γίνει η πλήρης νομοθετική του κατοχύρωση.

Ας διευκρινισθεί επίσης ότι η φοίτηση θα είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ και θα παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία, όργανα κ.λπ. αναγκαία βοηθητικά υλικά επίσης δωρεάν. Επίσης, είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί άμεσα ότι στη σχεδιαζόμενη Ενιαία Μεταλυκειακή Βαθμίδα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ θα παραμείνουν οι Εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα αξιοποιούνται τα Σχολικά Εργαστήρια στο μέγιστο δυνατό με παράλληλη συνεχή αναβάθμισή τους, γιατί θα πρόκειται για ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και όχι απλώς Πρακτική Άσκηση. Επίσης βέβαια θα πρέπει να υπάρχει και ένας ικανός αριθμός ωρών για πρακτική άσκηση σε πραγματικούς χώρους εργασίας είτε κατά τη φοίτηση στη Μεταλυκειακή αυτή Βαθμίδα (π.χ. δύο μέρες την εβδομάδα) είτε μετά την ολοκλήρωσή της. H διάρκειά της προτείνεται να είναι συνήθως μονοετής και θα απευθύνεται στους αποφοίτους Επαγγελματικού Λυκείου αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΡΟΤΑΣΗ 2η:

ΕΠΑΝΑΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ.

Πρέπει επίσης να δίνεται η δυνατότητα ΕΠΑΝΑΦΟΙΤΗΣΗΣ των αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου στη Β και Γ τάξη για παρακολούθηση των επαγγελματικών μαθημάτων άλλου Τομέα από αυτόν που είχαν τελειώσει στο παρελθόν ή μόνο στη Γ τάξη για απόκτηση άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα. Τώρα αυτό απαγορεύεται. Η επαναφοίτηση δεν θα έχει όριο ηλικίας, θα μπορεί να γίνεται όσες φορές θέλει κάποιος για απόκτηση αν θέλει και Πτυχίο 2ης ή 3ης ειδικότητας και κάθε φορά αντίστοιχα θα μπορεί προαιρετικά να παρακολουθεί και το πρόγραμμα εκπαίδευσης της αντίστοιχης Μεταλυκειακής Βαθμίδας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Δυνατότητα φοίτησης στη Β και Γ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου και αργότερα αν θέλουν και στη Μεταλυκειακή Βαθμίδα ή και επαναφοίτησης σε άλλο Τομέα θα πρέπει να έχουν και οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων για να μπορούν να αποκτήσουν Επαγγελματικό Πτυχίο αν δεν εισαχθούν π.χ. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή αν θέλουν να ασκήσουν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα σχετιζόμενο με τους Τομείς του Επαγγελματικού Λυκείου.

Σημειώνεται ότι στην επαναφοίτηση ΔΕΝ θα παρακολουθούν οι μαθητές ξανά τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων Γενικής Παιδείας αφού θα έχουν ήδη Απολυτήριο Λυκείου που δεν επαναχορηγείται. Επειδή μάλιστα οι ώρες διδασκαλίας των επαγγελματικών μαθημάτων και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας διαχέονται ποικιλοτρόπως στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, οι μαθητές που επαναφοιτούν θα έχουν βεβαίως αναγκαστικά αρκετά κενά ωριαία διαστήματα μεταξύ των ωρών που θα υποχρεούνται να παρακολουθήσουν. Αν υπάρχουν κενά στην αρχή ή στο τέλος της ημέρας θα μπορούν να φεύγουν από το σχολείο (εφόσον όπως θα συμβαίνει συνήθως θα είναι ενήλικοι). Στα κενά ωριαία διαστήματα μεταξύ των υποχρεωτικών ωρών παρακολούθησης θα μπορούν να μελετούν στο Αναγνωστήριο / Βιβλιοθήκη, να εκπονούν εργασίες που τους έχουν ανατεθεί ή να ασχολούνται με αθλητισμό, μουσική κ.ά. δραστηριότητες.

ΠΡΟΤΑΣΗ 3η: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Επ’ ευκαιρίας της παραπάνω πρότασης, προτείνω επίσης να δημιουργηθούν σε όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια Βιβλιοθήκες δανειστικές που να περιέχουν και Αναγνωστήριο για χρήση από μαθητές και καθηγητές και φυσικά υπολογιστές με σύνδεση στο Διαδίκτυο. Είναι στοιχειώδης υποχρέωση του σχολείου να προσφέρει πολλαπλές πηγές αναζήτησης πληροφοριών για εγκυκλοπαιδική μόρφωση, και βέβαια για επαφή των μαθητών με τη Λογοτεχνία, την Ποίηση, την Ιστορία, το Περιβάλλον, τις ξένες Γλώσσες, τη Φιλοσοφία, την Τεχνολογία και για όλες τις επιστήμες. Δεν ξέρω πόσα Επαγγελματικά Λύκεια έχουν αντίστοιχες υποδομές, υποθέτω ότι είναι ελάχιστα (από προσωπική εμπειρία στα σχολεία που έχω υπηρετήσει).

ΠΡΟΤΑΣΗ 4η:

Για τις ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ του Ο.Α.Ε.Δ. και των άλλων Υπουργείων εκτός Υπουργείου Παιδείας.
Στο παρα-εκπαιδευτικό σύστημα (γιατί δεν πρόκειται για εκπαίδευση αλλά κατάρτιση σε άλλους φορείς εκτός Υπουργείου Παιδείας), δηλαδή Ο.Α.Ε.Δ. και άλλα Υπουργεία έχουν δημιουργηθεί σχολές τύπου ΕΠΑ.Σ. που προσπαθούν ανταγωνιστικά με το Υπουργείο Παιδείας, όσο και αν φαίνεται περίεργο (σαν να ήταν ιδιωτικές σχολές) να προσελκύσουν μαθητές μετά την Α’ Λυκείου, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ από την σχολική εκπαίδευση με ισχνά οικονομικά κίνητρα και καλλιέργεια αναληθών πεποιθήσεων περί ευκολότερης εύρεσης εργασίας. Ακόμη και ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. που προσφέρουν και Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο Ειδικότητας και γενική μόρφωση και δυνατότητα εισόδου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, βλέπουμε ότι υποβαθμίζονται σε απλές καταρτίσεις στις ΕΠΑ.Σ. άλλων φορέων που δίνουν μόνο ένα Επαγγελματικό Τίτλο. Έχω αναφέρει ξανά ένα παράδειγμα, τις ΕΠΑ.Σ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΕΚ 427 / 13-3-2008) που φυσικά το πρόγραμμα σπουδών τους που ορίζεται στο ΦΕΚ δεν έχει καμία σχέση με το ωρολόγιο πρόγραμμα της αντίστοιχης ειδικότητας των ΕΠΑ.Λ. Στα παιδιά που ακολουθούν τις ΕΠΑ.Σ. αυτές άλλων φορέων δεν υπάρχει η δυνατότητα της σφαιρικής μόρφωσης που μόνο το Λύκειο μπορεί να προσφέρει.

Και αναρωτιέται κανείς, γιατί επιτρέπεται από την Πολιτεία να υπάρχει ένα δημόσιο παρα-εκπαιδευτικό σύστημα με τις ΕΠΑ.Σ. άλλων Υπουργείων και του Ο.Α.Ε.Δ. που προσφέρει ΛΙΓΟΤΕΡΑ εφόδια στα παιδιά μας από το επίσημο δημόσιο Εκπαιδευτικό Σύστημα, τώρα μάλιστα που υιοθετείται το Ενιαίο Επαγγελματικό Λύκειο; Θα έχουν οι απόφοιτοι των διαφορετικών αυτών ΕΠΑ.Σ. διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα; Θα έχουν μάθει διαφορετικά πράγματα; Δεν θα ασκούν τα ίδια επαγγέλματα; Δεν θα έχουν αδικηθεί τα παιδιά στις εκτός Υπουργείου Παιδείας ΕΠΑ.Σ. που δεν θα έχουν απολυτήριο Λυκείου και θα έχουν ΕΛΛΙΠΗ γενική μόρφωση; Δεν θα είναι πιο ισορροπημένη και πιο ολοκληρωμένη η πνευματική, ψυχική και σωματική τους ανάπτυξη στο Ενιαίο Επαγγελματικό Λύκειο;

Η ΠΡΟΤΑΣΗ λοιπόν για τις ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ είναι η εξής: Πρέπει στο νέο Ενιαίο Επαγγελματικό Λύκειο να ενταχθούν εκτός από τα ΕΠΑ.Λ. και τις ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και οι Επαγγελματικές Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ. και των άλλων Υπουργείων και φυσικά οι Εκπαιδευτικοί τους αυτοδίκαια να μεταταχθούν ως Εκπαιδευτικοί στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτή η διαδικασία ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ, πριν την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς για να μη χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος για την ολοκληρωμένη μόρφωση των παιδιών μας.Το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να είναι ο αποκλειστικός φορέας εκπαίδευσης. Οι μαθητές μας πρέπει να αντιμετωπίζονται όλοι ισότιμα από την Πολιτεία και ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΑΞΙΟΙ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΟΥΣ. Αυτός είναι ο ρόλος του σχολείου. Ας μην τον ακυρώνουμε με οποιονδήποτε τρόπο, για το καλό της κοινωνίας μας. Τα άλλα Υπουργεία και ο Ο.Α.Ε.Δ. θα υποχρεούνται να λειτουργούν επικουρικά στην Εκπαίδευση παρέχοντας χώρους πρακτικής άσκησης στους μαθητές του Επαγγελματικού Λυκείου και των Μεταλυκειακών Βαθμίδων. Έτσι θα διευκολυνθεί και το πολύ σημαντικό κύριο έργο τους με τη μείωση του φόρτου εργασίας τους.

------------------------- ------------------------- -------------------------

Οι επόμενες ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ αφορούν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ από το Σεπτέμβριο του 2010 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ για τις λειτουργούσες ΕΠΑ.Σ. ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ.

Ερχόμαστε λοιπόν τώρα σε ένα ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. Μέχρι τώρα, που προτάθηκε (και πιστεύω θα υλοποιηθεί) η λειτουργία του Ενιαίου Λυκείου Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, λειτουργούν ήδη επί τρεις σχολικές χρονιές οι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑ.Σ.).

Οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. είναι δυστυχώς οι άτυχοι αφού ήταν οι πρώτοι στους οποίους δοκιμάστηκε το νέο σύστημα και φοίτησαν μέχρι τώρα χωρίς να τύχουν τα ευεργετήματα του Λυκείου που συζητήθηκαν παραπάνω (Γενική Παιδεία, Απολυτήριο Λυκείου, δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση).

Πρέπει λοιπόν να γίνει ένας ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ, ΣΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις όσο είναι δυνατόν στα χιλιάδες παιδιά των ΕΠΑ.Σ. που αποφοίτησαν ή φοιτούν ακόμη ή θα φοιτήσουν μέχρι να γίνει πραγματικότητα η λειτουργία του Ενιαίου Επαγγελματικού Λυκείου. Θα κάνω τις σχετικές προτάσεις, ελπίζω να ληφθούν υπόψη και να κριθούν και να εμπλουτισθούν και από άλλους συναδέλφους και στελέχη της Εκπαίδευσης.

Στο τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς (Ιούνιο 2010) θα έχουν διαμορφωθεί ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ. για τους οποίους πρέπει να γίνουν κάποιες σχετικές μεταβατικές ρυθμίσεις.

1η ΟΜΑΔΑ : Οι μαθητές που θα έχουν τελειώσει την Α τάξη ΕΠΑ.Λ. ή Α τάξη Γενικού Λυκείου και θα επιθυμούν να φοιτήσουν το 2010-11 στην Α Τάξη ΕΠΑ.Σ.

2η ΟΜΑΔΑ : Οι μαθητές που θα έχουν τελειώσει την Α τάξη ΕΠΑ.Σ. και θα φοιτήσουν το 2010-11 στη Β Τάξη ΕΠΑ.Σ.

3η ΟΜΑΔΑ : Οι μαθητές που έχουν ήδη αποφοιτήσει το 2009 και οι μαθητές που θα αποφοιτήσουν τον Ιούνιο 2010 και θα έχουν Επαγγελματικό Πτυχίο αλλά ΟΧΙ Απολυτήριο Λυκείου και στους οποίους ΔΕΝ επιτρέπεται να δώσουν Πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

ΠΡΟΤΑΣΗ 5η:
Ρυθμίσεις για την 1η ομάδα μαθητών που θα έχουν τελειώσει την Α τάξη ΕΠΑ.Λ. ή Α τάξη Γενικού Λυκείου και θα επιθυμούν να φοιτήσουν το 2010-11 στην Α Τάξη ΕΠΑ.Σ.

Η πιο εύκολη περίπτωση ίσως. Μέχρι να γίνει το Ενιαίο Επαγγελματικό Λύκειο και για ομαλή ενσωμάτωση των ΕΠΑ.Σ. σ’ αυτό προτείνω να γίνει ΑΜΕΣΑ μέχρι το Σεπτέμβριο κατάλληλος σχεδιασμός από το Υπουργείο Παιδείας και από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και όταν ανοίξουν τα σχολεία να ενισχυθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα με μαθήματα Γενικής Παιδείας. Έτσι οι μαθητές θα κάνουν κανονικά 7ωρο μάθημα αντί του 5ωρου που κάνουν μόνο με επαγγελματικά μαθήματα και μετά τα 2 έτη σπουδών θα έχουν τα δικαιώματα των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. Σημειώστε ότι στα μαθήματα Σ.Ε.Π. στην Α τάξη ΕΠΑ.Λ. έχω μαθητές που ενώ θέλουν να ακολουθήσουν μια επαγγελματική κατεύθυνση των ΕΠΑ.Σ., έχουν οριστικά αποφασίσει να παραβλέψουν τις κλίσεις και επιθυμίες τους και να συνεχίσουν στο ΕΠΑ.Λ. σε Τομέα που ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ώστε να πάρουν το Απολυτήριο και να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Για παράδειγμα, ένας μαθητής που θέλει να γίνει οδοντοτεχνίτης, ΔΕΝ πάει στην ΕΠΑ.Σ. στην ειδικότητα οδοντοτεχνίτη γιατί δεν θα μπορέσει να δώσει εξετάσεις για το ΤΕΙ Οδοντικής Τεχνολογίας. Θα παραμείνει στο ΕΠΑ.Λ. σε άλλη ειδικότητα που ΔΕΝ του αρέσει απλώς και μόνο για να συμμετάσχει στις Πανελλαδικές. Άδικο δεν είναι; Γιατί μετά την ΕΠΑ.Σ. Οδοντοτεχνιτών να μη μπορεί να το κάνει;

ΠΡΟΤΑΣΗ 6η:
Ρυθμίσεις για την 2η ομάδα μαθητών που θα έχουν τελειώσει την Α τάξη ΕΠΑ.Σ. και θα φοιτήσουν το 2010-11 στη Β Τάξη ΕΠΑ.Σ.

Και εδώ, στην Β Τάξη ΕΠΑ.Σ. να ενισχυθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα με μαθήματα Γενικής Παιδείας. Βέβαια τα παιδιά αυτά έχασαν μια χρονιά και θα δυσκολευτούν να τα παρακολουθήσουν. Ας γίνει προσπάθεια όμως να προστεθούν 3 φορές την εβδομάδα 2-3 ώρες πρόσθετης διδακτικής στήριξης σε όλους τους μαθητές (να τους επεξηγηθεί επαρκώς η ανάγκη για να κάνουν την επιπλέον προσπάθεια) και ας τους δοθεί μετά επιτυχή αξιολόγηση το Απολυτήριο Λυκείου και η δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αν θέλουν. Σίγουρα θα είναι σε δυσμενέστερη θέση από τους συμμαθητές τους των ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ. αλλά κάποιοι ίσως προσπαθήσουν και τα καταφέρουν και βέβαια ΘΑ ΕΧΟΥΝ όλοι το δικαίωμα με μεγαλύτερες πιθανότητες αν θέλουν να ξαναδώσουν εξετάσεις την επόμενη χρονιά, ενώ τώρα οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ. δεν μπορούν ΠΟΤΕ στη ζωή τους να δώσουν Πανελλαδικές εξετάσεις.

ΠΡΟΤΑΣΗ 7η:
Ρυθμίσεις για την 3η ομάδα μαθητών που έχουν ήδη αποφοιτήσει το 2009 και οι μαθητές που θα αποφοιτήσουν τον Ιούνιο 2010 και έχουν Επαγγελματικό Πτυχίο αλλά όχι Απολυτήριο Λυκείου.

Οι μαθητές αυτοί είναι οι πιο αδικημένοι. Πολλοί θα προσπαθήσουν να ξεκινήσουν μια επαγγελματική σταδιοδρομία ή θα πάνε στο στρατό (τα αγόρια). Σε όσους όμως θέλουν, να δοθεί η δυνατότητα την επόμενη χρονιά να παρακολουθήσουν μόνο τις ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας (τις κανονικές και οπωσδήποτε και της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης) ΜΑΖΙ ΜΕ τους ΜΑΘΗΤΕΣ της 2ης ομάδας (βλ. παραπάνω) και να έχουν στο τέλος του σχολικού έτους 2009-10 τα ίδια με αυτούς δικαιώματα που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο.

Οι προτάσεις είναι αρκετές αλλά πιστεύω ότι είναι σχετικά εύκολα υλοποιήσιμες και τις έχω επαρκώς τεκμηριώσει με γνώμονα το συμφέρον των μαθητών μας. Ελπίζω να τύχουν προσοχής και επεξεργασίας από τους υπευθύνους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: