Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2010

Αναβάθμιση και επέκταση του θεσμού του ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ είναι απαραίτητη στους εφήβους μας.

Στο νέο σχεδιασμό του Εκπαιδευτικού συστήματος και στα πλαίσια της ανάγκης να παρέχεται από το σύγχρονο σχολείο ουσιαστική βοήθεια στους μαθητές κατά την αναζήτηση επιτυχημένων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών, είναι επιτακτική ανάγκη άμεσα, από την επόμενη σχολική χρονιά 2010-2011 να προωθηθεί η αναβάθμιση και επέκταση του θεσμού του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Υποβάλλω σχετικές προτάσεις για συζήτηση και ελπίζω να ληφθούν υπόψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.

Προτείνεται η αύξηση των σχετικών δομών Γραφείων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.) και δημιουργία τους σε ΟΛΑ τα Γυμνάσια και Λύκεια όπου δεν υφίστανται ήδη (και στα Γενικά και στα Επαγγελματικά), όπου θα υπηρετούν επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό που θα διδάσκουν επίσης κατά προτεραιότητα το μάθημα – βιωματική δραστηριότητα Σ.Ε.Π. Στο Γραφείο Σ.Ε.Π. γίνεται και ατομική Συμβουλευτική για επαγγελματικό προσανατολισμό με προγραμματισμένες συνεντεύξεις με τους μαθητές που επιθυμούν. Οι μαθητές μπορούν να συζητούν ελεύθερα, εμπιστευτικά και φυσικά και σε ατομική βάση τα ζητήματα και προβλήματα που τους απασχολούν και επίσης να αναζητούν αυτενεργώντας σε βιβλία, φυλλάδια, CD-ROMs και φυσικά και στο διαδίκτυο πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές τους. Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, το ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. πρέπει να είναι μέσα στο σχολείο τους γιατί πρακτικά είναι δύσκολο και δεν γίνεται σχεδόν ποτέ να μεταβαίνουν σε άλλο σχολείο λόγω των μαθημάτων και της δυσκολίας μετακίνησης.

Προτείνεται επίσης να δημιουργηθεί Μητρώο Εκπαιδευτικών – Λειτουργών Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού που ίσως θα πρέπει να καταχωρίζονται ως νέα ΠΕ κατηγορία, π.χ. ΠΕ35. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν τα σχολεία να ζητούν επιμορφωμένο Εκπαιδευτικό – Σύμβουλο για τη διδασκαλία του Σ.Ε.Π. ή την κάλυψη θέσης ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. ενώ τώρα αυτό δεν είναι δυνατόν. Είναι θέμα εντελώς ΤΥΧΑΙΟ αν με τις μεταθέσεις θα υπάρξει σε ένα σχολείο καθηγητής επιμορφωμένος και οι ώρες του Σ.Ε.Π. διανέμονται με τη λογική απλώς της συμπλήρωσης ωραρίου μεταξύ των υπηρετούντων εκπαιδευτικών, υποβαθμίζοντας φυσικά το θεσμό.

Προτείνεται η εφαρμογή του θεσμού του Σ.Ε.Π. και στη Β’ και στη Γ’ τάξη (1 ώρα την εβδομάδα) ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ. Η ανάγκη Επαγγελματικού Προσανατολισμού δεν τελειώνει στην Α’ Λυκείου, αλλά τα παιδιά μας, μέσα στην ισχυρή δίνη της εφηβείας, έχουν επιπλέον το βαρύ φορτίο της λήψης ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ αποφάσεων για την επιλογή εκπαιδευτικών κατευθύνσεων και επαγγελματικών ειδικοτήτων στη Β’ Λυκείου και φυσικά σχολών Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. στην Γ’ τάξη Γενικού και Τεχνολογικού Λυκείου. Για να μη βλέπουμε πια θλιβερά φαινόμενα να δηλώνονται 150 και 200 σχολές (το σύστημα δίνει σήμερα αυτή τη δυνατότητα), που οι περισσότερες είναι άσχετες με τις κλίσεις και επιθυμίες των μαθητών έτσι ώστε να είναι μαθηματικά πολύ πιθανό ότι η βαθμολογική «επιτυχία» σε μια από αυτές θα οδηγήσει σε προσωπική αποτυχία και απογοήτευση. Βέβαια το φαινόμενο αυτό θα πρέπει να το καταπολεμήσει δραστικά ένα νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στα πλαίσια ενός καλύτερου σχολείου και ελπίζω να γίνει σύντομα πραγματικότητα.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι κατά τη σύγχρονη εφαρμογή του Σ.Ε.Π. στα σχολεία από επιμορφωμένους Εκπαιδευτικούς – Συμβούλους, παρέχονται ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ποικίλα ψυχολογικά, οικογενειακά κ.ά. προβλήματα στους μαθητές μας. Αυτός είναι και ένας λόγος της ανάγκης επέκτασης της διδασκαλίας και σε όλες τις τάξεις του Λυκείου. Στην εποχή μας τα προβλήματα των εφήβων είναι σημαντικότερα και περισσότερα από ποτέ, λόγω του κάθε άλλο παρά ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα της κοινωνίας μας και της προώθησης απαράδεκτων και καταστροφικών προτύπων για τα νέα παιδιά, που δεν εξασφαλίζουν την βελτίωση της ζωής αλλά αντίθετα την πνευματική και ηθική έκπτωση. Ενδεικτικά αναφέρω τη σχολική αποτυχία, τη σχολική διαρροή, τα ναρκωτικά, το κάπνισμα, την παραμέληση της ψυχικής και σωματικής υγείας (κακή διατροφή, έλλειψη άθλησης) κ.λπ. Προτείνεται μάλιστα να πρέπει να αλλάξει τίτλο η δραστηριότητα Σ.Ε.Π. στο σχολείο και να αντικατασταθεί με τον διεθνή και ευρύτερο όρο ΣΥ.Π. δηλαδή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ γιατί δείχνει καλύτερα το ρόλο του Εκπαιδευτικού – Συμβούλου και αναβαθμίζει (καθορίζει) τις δραστηριότητές του στο σχολείο πέρα από τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για όλα τα παραπάνω προβλήματα των μαθητών μας. Με την επέκταση των σχετικών δομών ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. που πρότεινα παραπάνω, την αύξηση των ωρών εφαρμογής της βιωματικής διδασκαλίας και με την κατάλληλη και επαρκή πιστοποιημένη επιμόρφωση Εκπαιδευτικών – Συμβούλων θα βοηθηθεί το σχολείο γενικότερα και κυρίως φυσικά οι μαθητές σε όλους τους τομείς της σχολικής ζωής.

Με αφορμή επίσης τα κριτήρια που αναφέρονται στην 143399/Γ7/6-11-2008 πρόσκληση ενδιαφέροντος για στελέχωση ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. και ΚΕ.ΣΥ.Π., προτείνω να μειωθεί η μοριοδότηση της συνέντευξης, να γίνεται αυτή με βάση απαντήσεις σε ερωτήματα από τράπεζα θεμάτων περί της συμβουλευτικής αντιμετώπισης προβλημάτων και ζητημάτων της σχολικής πραγματικότητας, καθώς επίσης να γίνεται μαγνητοφώνηση ή τήρηση πρακτικών που θα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους. Επίσης θα πρέπει να αξιολογούνται και η παρακολούθηση ημερίδων και σεμιναρίων, οι ομιλίες και ανακοινώσεις εργασιών σε συνέδρια και σεμινάρια, οι δημοσιευμένες εργασίες κ.ά. εκπαιδευτικές δραστηριότητες που στην παραπάνω εγκύκλιο δεν αναφέρονται στα κριτήρια επιστημονικής δραστηριότητας.

Ελπίζω να κατατεθούν και άλλες προτάσεις από συναδέλφους και να αναβαθμισθεί ουσιαστικά ο θεσμός γιατί η συμβουλευτική υποστήριξη είναι σήμερα απαραίτητη στους εφήβους μαθητές μας όσο ποτέ άλλοτε. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: