Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009

ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΙΓΟΥΝ (Ιούλιος 2009)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑ.Σ. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ.

Στις 18 Ιουλίου ανακοινώθηκαν οι προθέσεις του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την αναδιαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και σχετικά με την αντιμετώπιση ζητημάτων πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων σε συνδυασμό με τα προτεινόμενα από την Ε.Ε. επίπεδα αναγνώρισης. Με σύγκλιση προτάσεων φορέων και κομμάτων προτάθηκε η καθιέρωση ενός Ενιαίου τύπου Λυκείου Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καθώς και Ενιαία Μεταλυκειακή Βαθμίδα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την απόκτηση εξειδίκευσης σε διαφορετικά επίπεδα. Αυτή η πρόταση είναι μια καταρχήν ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ γιατί σηματοδοτεί τουλάχιστον την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. Ελπίζουμε βέβαια το νέο αυτό Λύκειο να διατηρεί τα θετικά χαρακτηριστικά των Επαγγελματικών Λυκείων που είναι αναβαθμισμένα σχολεία σε σχέση με τα παλαιότερα Τ.Ε.Ε. και να είναι ακόμη καλύτερο όσον αφορά τα προγράμματα σπουδών και να διορθώνει τις αδικίες που μέχρι τώρα υφίστανται οι μαθητές που επιλέγουν την Επαγγελματική Εκπαίδευση (http://www.meafora.gr/?p=1955, http://www.meafora.gr/?p=2229, http://www.meafora.gr/?p=1875, http://www.meafora.gr/?p=891 κ.ά. που έχουμε επισημάνει συχνά και βρίσκονται αρχειοθετημένα στο http://gst2008.blogspot.com/).

Σε παλιότερες δημοσιεύσεις (ΠΡΙΝ την έναρξη λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ., «Απόψεις και Προτάσεις για ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. Αθήνα, 25/03/2007» (http://www.edra.gr/modules1.php?name=News&file=article&sid=30435) και (ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ. Προβληματισμοί. 9/1/2008 http://gst2008.blogspot.com/2008/01/blog-post_4291.html ) και πολύ συχνά και αργότερα σε sites, blogs και με επιστολές σε ΥΠ.Ε.Π.Θ. και Π.Ι. είχα τονίσει – χωρίς να εισακουσθώ φυσικά - ότι το ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΑΔΥΝΑΜΟ σημείο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μετά την πρόσφατη Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ήταν η δομή των ΕΠΑ.Σ. που είναι υποβαθμισμένα σχολεία σε σχέση με τα πρώην Τ.Ε.Ε., όπως υποβαθμισμένες είναι και οι ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. και άλλων Υπουργείων π.χ. Υγείας Πρόνοιας (βλ. http://www.meafora.gr/?p=1875) γιατί οι μαθητές τους ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ όπως είναι η Γενική Παιδεία, το Απολυτήριο Λυκείου και η δυνατότητα να δίνουν εξετάσεις σε Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. Ειδικά η αναγκαιότητα παροχής Γενικής Παιδείας έχει αναλυθεί επαρκώς στα παραπάνω άρθρα και σχετίζεται όπως είναι ευνόητο με την ολόπλευρη πνευματική, ψυχική και σωματική ανάπτυξη των εφήβων. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες επικοινωνίας, λόγου, λήψης αποφάσεων, επίλυσης προβλημάτων, αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες και να βελτιωθούν σε προσωπικό επίπεδο για να μπορούν να αντιμετωπίσουν μετά το σχολείο με επιτυχία τις προσωπικές και επαγγελματικές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν στην απαιτητική σύγχρονη κοινωνία. Και βέβαια πρόσθετες δυσκολίες στην επαγγελματική σταδιοδρομία τους θα προκύψουν στο μέλλον αφού δεν θα έχουν το τυπικό και ουσιαστικό ταυτόχρονα προσόν της κατοχής Απολυτηρίου Λυκείου που είναι απαραίτητο για να βρουν δουλειά και επίσης δεν θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπου σίγουρα πολλοί από αυτούς θα πετύχαιναν να εισαχθούν.

Η πρόταση του Σ.Π.Δ.Ε. για Ενιαίο Λύκειο Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης όπως έγραψα σηματοδοτεί επιτέλους την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΕΠΑ.Σ.) ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ μαζί με τα ΕΠΑ.Λ. στο νέο Ενιαίο Επαγγελματικό Λύκειο, άρα ΛΥΝΕΙ τα παραπάνω προβλήματα. Όλοι οι μαθητές που επιλέγουν την Επαγγελματική Εκπαίδευση πια (ελπίζω ότι) θα διδάσκονται και μαθήματα Γενικής Παιδείας παράλληλα με τα μαθήματα Ειδικότητας, χωρίς αποκλεισμούς και διαχωρισμούς σε εφήβους που αξίζουν ή όχι να μορφωθούν ανάλογα με την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους επιλογή (ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ.). Και βέβαια ΟΛΟΙ θα λαμβάνουν και Απολυτήριο Λυκείου και Επαγγελματικό Πτυχίο και θα μπορούν να εισάγονται μετά από πανελλαδικές εξετάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Συγχαρητήρια λοιπόν στους συντελεστές της πρότασης που αντιμετώπισαν ένα βασικό πρόβλημα της προηγούμενης Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης (ας επιφυλαχθούμε λίγο βέβαια μέχρι να γίνει η τελική νομοθετική ρύθμιση). Ελπίζω επίσης και πιστεύω ότι η σχεδιαζόμενη ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ Ενιαία Μεταλυκειακή Βαθμίδα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, σαν άμεση συνέχεια του Επαγγελματικού Λυκείου θα βελτιώνει ακόμη περισσότερο όσους μαθητές το επιθυμούν στην απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων για να γίνονται πιο ικανοί και πιο εξειδικευμένοι επαγγελματίες και θα κατοχυρώνει τα επαγγελματικά τους δικαιώματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας ξεκινήσω λοιπόν με προτάσεις για άμεση εφαρμογή.

ΠΡΟΤΑΣΗ 1η: ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
Ας διευκρινισθεί καταρχήν ότι η φοίτηση θα είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ και θα παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία, όργανα κ.λπ. αναγκαία βοηθητικά υλικά επίσης δωρεάν. Επίσης, είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί άμεσα ότι στη σχεδιαζόμενη Ενιαία Μεταλυκειακή Βαθμίδα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ θα παραμείνουν οι Εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα αξιοποιούνται τα Σχολικά Εργαστήρια στο μέγιστο δυνατό με παράλληλη συνεχή αναβάθμισή τους, γιατί θα πρόκειται για ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και όχι απλώς Πρακτική Άσκηση. Επίσης βέβαια θα πρέπει να υπάρχει και ένας ικανός αριθμός ωρών για πρακτική άσκηση σε πραγματικούς χώρους εργασίας είτε κατά τη φοίτηση στη Μεταλυκειακή αυτή Βαθμίδα (π.χ. δύο μέρες την εβδομάδα) είτε μετά την ολοκλήρωσή της. H διάρκειά της προτείνεται να είναι συνήθως μονοετής και θα απευθύνεται στους αποφοίτους Επαγγελματικού Λυκείου αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΡΟΤΑΣΗ 2η: ΕΠΑΝΑΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
Πρέπει επίσης να δίνεται η δυνατότητα ΕΠΑΝΑΦΟΙΤΗΣΗΣ των αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου στη Β και Γ τάξη για παρακολούθηση των επαγγελματικών μαθημάτων άλλου Τομέα από αυτόν που είχαν τελειώσει στο παρελθόν. Η επαναφοίτηση δεν θα έχει όριο ηλικίας, θα μπορεί να γίνεται όσες φορές θέλει κάποιος για απόκτηση αν θέλει και Πτυχίο 2ης ή 3ης ειδικότητας και κάθε φορά αντίστοιχα θα μπορεί προαιρετικά να παρακολουθεί και το πρόγραμμα εκπαίδευσης της αντίστοιχης Μεταλυκειακής Βαθμίδας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Δυνατότητα φοίτησης στη Β και Γ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου και αργότερα αν θέλουν και στη Μεταλυκειακή Βαθμίδα ή και επαναφοίτησης σε άλλο Τομέα θα πρέπει να έχουν και οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων για να μπορούν να αποκτήσουν Επαγγελματικό Πτυχίο αν δεν εισαχθούν π.χ. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή αν θέλουν να ασκήσουν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα σχετιζόμενο με τους Τομείς του Επαγγελματικού Λυκείου.
Σημειώνεται ότι στην επαναφοίτηση ΔΕΝ θα παρακολουθούν οι μαθητές ξανά τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων Γενικής Παιδείας αφού έχουν ήδη Απολυτήριο Λυκείου που δεν ξαναχορηγείται. Επειδή μάλιστα οι ώρες διδασκαλίας των επαγγελματικών μαθημάτων και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας διαχέονται ποικιλοτρόπως στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, οι μαθητές που επαναφοιτούν θα έχουν βεβαίως αναγκαστικά αρκετά κενά ωριαία διαστήματα μεταξύ των ωρών που θα υποχρεούνται να παρακολουθήσουν. Αν υπάρχουν κενά στην αρχή ή στο τέλος της ημέρας θα μπορούν να φεύγουν από το σχολείο (εφόσον όπως θα συμβαίνει συνήθως θα είναι ενήλικοι). Στα κενά ωριαία διαστήματα μεταξύ των υποχρεωτικών ωρών παρακολούθησης θα μπορούν να μελετούν στο Αναγνωστήριο / Βιβλιοθήκη, να εκπονούν εργασίες που τους έχουν ανατεθεί ή να ασχολούνται με αθλητισμό, μουσική κ.ά. δραστηριότητες.

ΠΡΟΤΑΣΗ 3η:ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Επ’ ευκαιρίας της παραπάνω πρότασης, προτείνω επίσης να δημιουργηθούν σε όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια Βιβλιοθήκες δανειστικές που να περιέχουν και Αναγνωστήριο για χρήση από μαθητές και καθηγητές και φυσικά υπολογιστές με σύνδεση στο Διαδίκτυο. Είναι στοιχειώδης υποχρέωση του σχολείου να προσφέρει πολλαπλές πηγές αναζήτησης πληροφοριών για εγκυκλοπαιδική μόρφωση, και βέβαια για επαφή των μαθητών με τη Λογοτεχνία, την Ποίηση, την Ιστορία, το Περιβάλλον, τις ξένες Γλώσσες, τη Φιλοσοφία, την Τεχνολογία και για όλες τις επιστήμες. Δεν ξέρω πόσα Επαγγελματικά Λύκεια έχουν αντίστοιχες υποδομές, υποθέτω ότι είναι ελάχιστα (από προσωπική εμπειρία στα σχολεία που έχω υπηρετήσει). Και βέβαια στο σχολείο που τώρα υπηρετώ στα Άνω Λιόσια και κάνουμε μάθημα σε containers σεισμοπαθών επί μια δεκαετία (http://www.meafora.gr/?p=1111 ), δεν μπορεί να γίνεται λόγος για τέτοιες πολυτέλειες.

---------- ----------- ------------ ------------ ------------ -----------
ΟΙ ΕΠΑ.Σ. άλλων φορέων εκτός ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Στο παρα-εκπαιδευτικό σύστημα (γιατί δεν πρόκειται για εκπαίδευση αλλά κατάρτιση σε άλλους φορείς εκτός ΥΠ.Ε.Π.Θ.), δηλαδή Ο.Α.Ε.Δ. και άλλα Υπουργεία έχουν δημιουργηθεί σχολές τύπου ΕΠΑ.Σ. που προσπαθούν ανταγωνιστικά με το ΥΠ.Ε.Π.Θ., όσο και αν φαίνεται περίεργο (σαν να ήταν ιδιωτικές σχολές) να προσελκύσουν μαθητές μετά την Α’ Λυκείου, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ από την σχολική εκπαίδευση με ισχνά οικονομικά κίνητρα και καλλιέργεια αναληθών πεποιθήσεων περί ευκολότερης εύρεσης εργασίας. Ακόμη και ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. που προσφέρουν και Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο Ειδικότητας και γενική μόρφωση και δυνατότητα εισόδου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, βλέπουμε ότι υποβαθμίζονται σε απλές καταρτίσεις στις ΕΠΑ.Σ. άλλων φορέων που δίνουν μόνο ένα Επαγγελματικό Τίτλο. Έχω αναφέρει ένα παράδειγμα, τις ΕΠΑ.Σ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΕΚ 427 / 13-3-2008) που φυσικά το πρόγραμμα σπουδών τους που ορίζεται στο ΦΕΚ δεν έχει καμία σχέση με το ωρολόγιο πρόγραμμα της αντίστοιχης ειδικότητας των ΕΠΑ.Λ. (βλ. http://www.meafora.gr/?p=1875 ). Δηλαδή γίνεται προσπάθεια να αφαιρεθεί από αυτά τα παιδιά η δυνατότητα ουσιαστικά της σφαιρικής μόρφωσης που μόνο το Λύκειο μπορεί να προσφέρει, όπως διεξοδικά αναπτύσσεται παραπάνω στη συζήτηση περί της αναγκαιότητας της Γενικής Παιδείας. Μα αναρωτιέται κανείς, γιατί επιτρέπεται από την Πολιτεία να υπάρχει ένα δημόσιο παρα-εκπαιδευτικό σύστημα με τις ΕΠΑ.Σ. άλλων Υπουργείων και του Ο.Α.Ε.Δ. που προσφέρει ΛΙΓΟΤΕΡΑ εφόδια στα παιδιά μας από το επίσημο δημόσιο Εκπαιδευτικό Σύστημα, τώρα μάλιστα που υιοθετείται, έστω και με καθυστέρηση, το Ενιαίο Επαγγελματικό Λύκειο; Είναι δυνατόν σε ένα σύγχρονο κράτος να δίνονται ατελή και ασαφή κίνητρα για να μπαίνουν οι γονείς και τα παιδιά σε δίλημμα για τις επιλογές τους; Θα έχουν οι απόφοιτοι των διαφορετικών αυτών ΕΠΑ.Σ. διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα; Θα έχουν μάθει διαφορετικά πράγματα; Δεν θα ασκούν τα ίδια επαγγέλματα; Δεν θα έχουν αδικηθεί τα παιδιά στις εκτός ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΕΠΑ.Σ. που δεν θα έχουν απολυτήριο Λυκείου και θα έχουν ΕΛΛΙΠΗ γενική μόρφωση; Δεν θα είναι πιο ισορροπημένη και πιο ολοκληρωμένη η πνευματική, ψυχική και σωματική τους ανάπτυξη στο Ενιαίο Επαγγελματικό Λύκειο;

ΠΡΟΤΑΣΗ 4η: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Πρέπει λοιπόν στο νέο Ενιαίο Επαγγελματικό Λύκειο να ενταχθούν εκτός από τα ΕΠΑ.Λ. και τις ΕΠΑ.Σ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και οι Επαγγελματικές Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ. και των άλλων Υπουργείων και φυσικά οι Εκπαιδευτικοί αυτοδίκαια να μεταταχθούν ως Εκπαιδευτικοί στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Αυτή η διαδικασία ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ, πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς για να μη χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος για τη μόρφωση των παιδιών μας.
Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. θα πρέπει να είναι ο αποκλειστικός φορέας εκπαίδευσης και γι αυτό λέγεται ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Οι μαθητές μας πρέπει να αντιμετωπίζονται όλοι ισότιμα από την Πολιτεία και ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΑΞΙΟΙ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΟΥΣ. Αυτός είναι ο ρόλος του σχολείου. Ας μην τον ακυρώνουμε με οποιονδήποτε τρόπο, για το καλό της κοινωνίας μας. Τα άλλα Υπουργεία και ο Ο.Α.Ε.Δ. θα υποχρεούνται να λειτουργούν επικουρικά στην Εκπαίδευση παρέχοντας χώρους πρακτικής άσκησης στους μαθητές ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΟΝΟ. Έτσι θα διευκολυνθεί και το πολύ σημαντικό κύριο έργο τους με τη μείωση του φόρτου εργασίας τους.

---------- ----------- ------------ ------------ ------------ -----------

Ερχόμαστε τώρα σε ένα ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. Μέχρι τώρα, που αποφασίστηκε επιτέλους η λειτουργία του Ενιαίου Λυκείου Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, λειτουργούν ήδη επί δύο πλήρεις σχολικές χρονιές οι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑ.Σ.). Από την αρχή τονίζω ότι όσο πιο γρήγορα στο άμεσο – ελπίζω - μέλλον εφαρμοσθεί το Ενιαίο Επαγγελματικό Λύκειο, τόσο καλύτερα. Αν εφαρμοζόταν και από την επόμενη σχολική χρονιά θα λύνονταν τα περισσότερα προβλήματα και θα αποφεύγονταν και οι συνεχιζόμενες αδικίες στους μαθητές. Αναλυτικότερα:
Οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. είναι δυστυχώς οι ΑΤΥΧΟΙ αφού ήταν οι πρώτοι στους οποίους δοκιμάστηκε το νέο σύστημα και φοίτησαν μέχρι τώρα χωρίς να τύχουν τα ευεργετήματα του Λυκείου που συζητήθηκαν παραπάνω (Γενική Παιδεία, Απολυτήριο Λυκείου, δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση).
Πρέπει λοιπόν να γίνει ένας προσεκτικός, σωστός και γρήγορος σχεδιασμός ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις όσο είναι δυνατόν στα χιλιάδες παιδιά των ΕΠΑ.Σ. που αποφοίτησαν ή φοιτούν ακόμη ή θα φοιτήσουν μέχρι να γίνει πραγματικότητα η λειτουργία του Ενιαίου Επαγγελματικού Λυκείου. Θα κάνω σχετικές προτάσεις.

Σήμερα (Ιούλιος 2009) έχουν διαμορφωθεί τρεις διακριτές ομάδες μαθητών για τους οποίους πρέπει να γίνουν κάποιες σχετικές μεταβατικές ρυθμίσεις. 1η ΟΜΑΔΑ : Οι μαθητές που τελείωσαν την Α τάξη ΕΠΑ.Λ. ή Α τάξη Γενικού Λυκείου και επιθυμούν να φοιτήσουν το 2009-10 στην Α’ Τάξη ΕΠΑ.Σ. 2η ΟΜΑΔΑ : Οι μαθητές που τελείωσαν την Α τάξη ΕΠΑ.Σ. και θα φοιτήσουν το 2009-10 στη Β Τάξη ΕΠΑ.Σ. 3η ΟΜΑΔΑ : Οι μαθητές που αποφοίτησαν και πήραν ήδη εφέτος για πρώτη φορά Επαγγελματικό Πτυχίο.

ΠΡΟΤΑΣΗ 5η: Ρυθμίσεις για την 1η ομάδα μαθητών που τελείωσαν την Α τάξη ΕΠΑ.Λ. ή Α τάξη Γενικού Λυκείου και επιθυμούν να φοιτήσουν το 2009-10 στην Α’ Τάξη ΕΠΑ.Σ. Η πιο εύκολη περίπτωση ίσως. Μέχρι να γίνει το Ενιαίο Επαγγελματικό Λύκειο και για ομαλή ενσωμάτωση των ΕΠΑ.Σ. σ’ αυτό προτείνω να γίνει ΑΜΕΣΑ μέχρι το Σεπτέμβριο κατάλληλος σχεδιασμός από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και Π.Ι. και όταν ανοίξουν τα σχολεία να ενισχυθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα με μαθήματα Γενικής Παιδείας. Έτσι οι μαθητές θα κάνουν κανονικά 7ωρο μάθημα αντί του 5ωρου που κάνουν μόνο με επαγγελματικά μαθήματα και μετά τα 2 έτη σπουδών θα έχουν τα δικαιώματα των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. Σημειώστε ότι στα μαθήματα Σ.Ε.Π. στην Α τάξη ΕΠΑ.Λ. έχω μαθητές που ενώ θέλουν να ακολουθήσουν μια επαγγελματική κατεύθυνση των ΕΠΑ.Σ., έχουν οριστικά αποφασίσει να παραβλέψουν τις κλίσεις και επιθυμίες τους και να συνεχίσουν στο ΕΠΑ.Λ. σε Τομέα που ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ώστε να πάρουν το Απολυτήριο και να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Ρωτήστε αξιότιμοι συνάδελφοι και προϊστάμενοι στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. και άλλους καθηγητές που κάνουν Σ.Ε.Π. στα ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ., θα σας το επιβεβαιώσουν 100%.

ΠΡΟΤΑΣΗ 6η: Ρυθμίσεις για την 2η ομάδα μαθητών που τελείωσαν την Α τάξη ΕΠΑ.Σ. και θα φοιτήσουν το 2009-10 στη Β Τάξη ΕΠΑ.Σ. Και εδώ, στην Β Τάξη ΕΠΑ.Σ. να ενισχυθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα με μαθήματα Γενικής Παιδείας. Βέβαια τα παιδιά αυτά έχασαν μια χρονιά και θα δυσκολευτούν να τα παρακολουθήσουν. Ας γίνει προσπάθεια όμως να προστεθούν 3 φορές την εβδομάδα 2-3 ώρες πρόσθετης διδακτικής στήριξης σε όλους τους μαθητές (να τους επεξηγηθεί επαρκώς η ανάγκη για να κάνουν την επιπλέον προσπάθεια) και ας τους δοθεί μετά επιτυχή αξιολόγηση το Απολυτήριο Λυκείου και η δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αν θέλουν. Σίγουρα θα είναι σε δυσμενέστερη θέση από τους συμμαθητές τους των ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ. αλλά κάποιοι ίσως προσπαθήσουν και τα καταφέρουν και βέβαια ΘΑ ΕΧΟΥΝ όλοι το δικαίωμα με μεγαλύτερες πιθανότητες αν θέλουν να ξαναδώσουν εξετάσεις την επόμενη χρονιά.

ΠΡΟΤΑΣΗ 7η: Ρυθμίσεις για την 3η ομάδα μαθητών που αποφοίτησαν και πήραν ήδη εφέτος για πρώτη φορά Επαγγελματικό Πτυχίο. Οι μαθητές αυτοί είναι οι πιο αδικημένοι. Πολλοί θα προσπαθήσουν να ξεκινήσουν μια επαγγελματική σταδιοδρομία ή θα πάνε στο στρατό (τα αγόρια). Σε όσους όμως θέλουν να δοθεί η δυνατότητα την επόμενη χρονιά να παρακολουθήσουν μόνο τις ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας (τις κανονικές και οπωσδήποτε και της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης) ΜΑΖΙ ΜΕ τους ΜΑΘΗΤΕΣ της 2ης ομάδας (βλ. παραπάνω) και να έχουν στο τέλος του σχολικού έτους 2009-10 τα ίδια με αυτούς δικαιώματα που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο.

---------- ----------- ------------ ------------

Πολλές προτάσεις θα μου πείτε. Δυστυχώς έχω την εμπειρία εδώ και λίγα χρόνια κατάθεσης πολλών προτάσεων (στο blog, σε εκπαιδευτικές πύλες, κατ’ ευθείαν με επιστολές στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. και Π.Ι., στο meafora.gr κ.ά. που βρίσκονται όλες αρχειοθετημένες στο http://gst2008.blogspot.com/) από τις οποίες ελάχιστες βρήκαν κάποια ανταπόκριση και πολύ λίγες επίσης προκάλεσαν μια συζήτηση έστω με μορφή σχολίων. Πιστεύω όμως πως είναι λογικές και σωστές και στην κατεύθυνση πάντα της παιδαγωγικής και συμβουλευτικής υποστήριξης των μαθητών μας στον αγώνα τους για να γίνουν ολοκληρωμένοι άνθρωποι, καλύτεροι και από όλους εμάς και από όλες τις προηγούμενες γενιές. Αυτό έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Δυστυχώς οι προτάσεις αυτές δεν βρήκαν υποστηρικτές. Εγώ είμαι ένας απλός εκπαιδευτικός και φυσικά (;) δεν εισακούγομαι. Πρέπει οι παλιότεροι συνάδελφοι και τα στελέχη της Εκπαίδευσης με μεγαλύτερο κύρος και επίδραση στη Διοίκηση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Διευθυντές, Προϊστάμενοι, Σύμβουλοι, Επιστημονικοί συνεργάτες κ.ά.) και οι σύλλογοι Εκπαιδευτικών ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΟ και με βάση τη γνώση και την εμπειρία τους να κάνουν προτάσεις βελτίωσης της Παιδείας μας. Σε συνεχή βάση, δημόσια και με υπομνήματα, με υπομονή και επιμονή. Ας σκεφτούμε λίγο· δεν ήταν σαφής, οφθαλμοφανής, απαράδεκτη, κραυγαλέα η παράλειψη παροχής Γενικής Παιδείας στα παιδιά μας των ΕΠΑ.Σ. που ανακοινώθηκε λίγους μήνες ΠΡΙΝ αυτές λειτουργήσουν το 2007; Αν υπήρχε τότε έντονος δημόσιος αντίλογος από πολλά στελέχη της Εκπαίδευσης δεν θα φθάναμε στη σημερινή κατάσταση, όπου ναι μεν στο διάλογο (που πολλοί αρνήθηκαν) δείχτηκε η ανάγκη κατάργησης των ΕΠΑ.Σ. και ενσωμάτωσής τους στο Ενιαίο Επαγγελματικό Λύκειο και μάλλον θα προχωρήσει η διαδικασία σύντομα, αλλά τα παιδιά μας επί δύο χρόνια στερήθηκαν βασικά τους δικαιώματα και πληρώνουν τώρα το τίμημα του λανθασμένου σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών τους. Ελπίζω λοιπόν να συζητηθούν οι παραπάνω προτάσεις μου ΑΜΕΣΑ γιατί δεν υπάρχει άλλος χρόνος, δεν θα έχουν άλλη ευκαιρία να βοηθηθούν οι αδικημένοι αυτοί μαθητές μας.

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

2 σχόλια:

Γιώργος Στάμος είπε...

Aκολουθεί η πρόταση του ΣΠΔΕ.

Σάββατο, 18 Ιούλιος 2009
Ρεπορτάζ:esos.gr
----------------------

Eνιαίο Λύκειο Τεx/κής και Επ/κής Εκπαίδευσης και Ενιαία Μεταλ/κή Β/δα προωθεί το Γ. Μπαμπινιώτης

Το Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συζήτησε θέματα σχετικά με την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση. Συζητήθηκαν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και της ΟΛΤΕΕ σχετικά με την αναδιαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ) και σχετικά με την αντιμετώπιση ζητημάτων πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων σε συνδυασμό με τα προτεινόμενα από την Ε.Ε. επίπεδα αναγνώρισης.

Διαπιστώθηκε σύγκλιση στις προτάσεις ως προς την αναγκαιότητα ουσιαστικής αναβάθμισης της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, παροχής ουσιαστικής μόρφωσης στους μαθητές ώστε να κατακτήσουν τις βασικές ικανότητες και δεξιότητες με παράλληλη προσπάθεια αλλαγής στάσεως της κοινωνίας ως προς την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση. Για την επίτευξη αυτού του στόχου το Συμβούλιο προτείνει την καθιέρωση ενός ενιαίου τύπου Λυκείου Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με εξασφάλιση ειδικοτήτων ανάλογα με την χωροταξική κατανομή και θεωρεί απαραίτητη την συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, την τοπική κοινωνία και τους κοινωνικούς εταίρους καθώς και την αύξηση της χρηματοδότησης και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ιδίως για τις νέες ειδικότητες.

Το Συμβούλιο προτείνει, επίσης, Ενιαία Μεταλυκειακή Βαθμίδα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την απόκτηση εξειδίκευσης σε διαφορετικά επίπεδα.

Όπως τονίστηκε στη συνεδρίαση ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την ένταξη των ΑΜΕΑ στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Γ.Στάμος είπε...

Η σχολική χρονιά άρχισε, φυσικά καμιά πρόταση από τις παραπάνω δεν εισακούστηκε (είχε σταλεί και στο meafora.gr) και για μια ακόμη χρονιά χιλιάδες μαθητές των ΕΠΑ.Σ. θα στερηθούν την Γενική Παιδεία που τους αξίζει και θα στερηθούν και του απολυτηρίου Λυκείου. Κρίμα. Δυστυχώς οι αρμόδιοι δεν έχουν καταλάβει πως οι νέοι είναι το μέλλον της πατρίδας μας και όσο πιο μορφωμένοι θα βγαίνουν από τα σχολειά τόσο η κοινωνία μας θα γίνεται καλύτερη.