Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

Παιδιά μου ...

....
Να δοθείτε εις τας σπουδάς σας και καλύτερα να κοπιάσετε ολίγον, δύο και τρεις χρόνους και να ζήσετε ελεύθεροι εις το επίλοιπο της ζωής σας, παρά να περάσετε τέσσαρους - πέντε χρόνους τη νεότητά σας, και να μείνετε αγράμματοι. Να σκλαβωθείτε εις τα γράμματα σας. Να ακούετε τας συμβουλάς των διδασκάλων και γεροντοτέρων, και κατά την παροιμία, "μύρια ήξευρε και χίλια μάθαινε". Η προκοπή σας και ή μάθησή σας να μην γίνει σκεπάρνι μόνο διά το άτομό σας, αλλά να κοιτάζει το καλό της κοινότητος, και μέσα εις το καλό αυτό ευρίσκεται και το δικό σας ...

Θ.Κολοκοτρώνης, Πνύκα, 1838 προς μαθητές Γυμνασίου
_

1 σχόλιο:

ΓΑΒΡΙΗΛ ΖΩΤΟΣ είπε...

Τα λόγια του Κολοκτρώνη νομίζω πως
είναι επίκαιρα περισσότερο απο κάθε
άλλη φορά αν πραγματικά θέλεις να μην είσαι "π λ α σ τ ε λ ί ν η" στα χέρια εκείνων που θέλουν να σε
πλάσουν με τα δικά τους χέρια και
να αποφασίζουν,κάθε φορα, για τη μορφή και το σχήμα που θέλουν να σου δώσουν.