Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

Ωδή στις Σκουριασμένες Λαμαρίνες !
Δεν υπάρχουν σχόλια: