Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

Εφαρμογή του Σ.Ε.Π στη σχολική τάξη

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Εφαρμογή του Σ.Ε.Π στη σχολική τάξη :Θεωρητική & βιωματική προσέγγιση. ΚΕΣΥΠ Ελευσίνας, 10-2-2011

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.).
ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Περίληψη εισήγησης

Τα ΕΠΑ.Λ. έχουν θεσμοθετηθεί από την Πολιτεία ως σχολεία που παρέχουν ταυτόχρονα Γενική Παιδεία και εξειδικευμένη μόρφωση. Το σαφέστερο πλεονέκτημα έναντι των Τ.Ε.Ε. που καταργήθηκαν είναι η δυνατότητα των αποφοίτων να λαμβάνουν Απολυτήριο Λυκείου ισότιμο με του ΓΕ.Λ. και Πτυχίο Ειδικότητας, καθώς και να συμμετέχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις για τα Α.Ε.Ι. και Ανώτατες Στρατιωτικές και Αστυνομικές σχολές ισότιμα με τους μαθητές του ΓΕ.Λ. Λόγω όμως της μέσης κοινωνικής κατάστασης των μαθητών τους (χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, εργαζόμενοι μαθητές, οικογενειακά προβλήματα, έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος) που οδηγούσε συχνά σε χαμηλή σχολική επίδοση, αναπτύσσονταν σ’ αυτούς χαμηλή αυτοεκτίμηση και μείωση προσδοκιών με αποτέλεσμα αυτοί να αρκούνται στην εύκολη απόκτηση ενός χαμηλόβαθμου πτυχίου χωρίς να συμμετέχουν με αξιώσεις σε διαδικασίες εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι μαθητές όμως της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έχουν το ΙΔΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ και ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ με τους μαθητές των Γενικών Λυκείων. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ που αδικούν και βλάπτουν τους μαθητές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ώστε να αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα του Επαγγελματικού Λυκείου ως μια αξιόλογη εκπαιδευτική επιλογή με μόνο κριτήριο την βέλτιστη προσωπική και επαγγελματική πορεία των μαθητών μας.

Συνοπτικά υπενθυμίζουμε τη δομή των ΕΠΑ.Λ. Σε όλες τις τάξεις γίνονται μαθήματα γενικής παιδείας του Γενικού Λυκείου και μαθήματα Ειδικότητας. Στην Α’ τάξη υπάρχουν 3 κύκλοι (Τεχνολογικός, Υπηρεσιών και Ναυτικός- Ναυτιλιακός), στη Β’ Τάξη 12 Τομείς (Μηχανολογίας, Οχημάτων, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής, Δομικών Έργων, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Πληροφορικής, Υγείας και Πρόνοιας, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ναυτικού Πλοιάρχων και Μηχανικών) που οδηγούν στην Γ’ τάξη σε αντίστοιχες ειδικότητες.

Οι τρόποι ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ από το ΕΠΑ.Λ. είναι δύο. ΟΜΑΔΑ Α με πανελλαδικές εξετάσεις σε 4 μαθήματα, 2 γενικής παιδείας και 2 ειδικότητας και ΟΜΑΔΑ Β με εξετάσεις αντίστοιχες του ΓΕ.Λ. σε 6 μαθήματα, 4 γενικής παιδείας και 2 ειδικότητας. Στην ομάδα Α υπάρχει σχετικότητα των δηλουμένων σχολών με τον Τομέα αποφοίτησης που εγγυάται την είσοδο σε σχολές αντίστοιχες με τις επιθυμίες και κλίσεις των μαθητών αλλά οι θέσεις εισακτέων είναι λιγότερες αναλογικά από το ποσοστό των μαθητών ΕΠΑ.Λ. επί του συνόλου των μαθητών Γ’ Λυκείου. Στην ομάδα Β’ ΕΠΑ.Λ. οι μαθητές έχουν πολλαπλά οφέλη εφόσον μπορούν να εισαχθούν σε όλες τις σχολές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. (με περιορισμούς κυρίως στο 1ο επιστημονικό πεδίο) καθώς και σε Ανώτατες και Ανώτερες Στρατιωτικές και Αστυνομικές σχολές, μπορούν και τα επόμενα 2 έτη να εισάγονται στο 10% των θέσεων χωρίς εξετάσεις και επίσης να εισάγονται με μειωμένες απαιτήσεις επίδοσης στις πανελλαδικές σε σχέση με Ομάδα Α ΕΠΑ.Λ. σε πολλές σχολές (και ιδιαίτερα ευνοεί το σύστημα αυτό είσοδο σε σχολές στρατιωτικές και αστυφυλάκων). Χρειάζεται όμως προσοχή (σε μαθητές ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ.) στη συνειδητή επιλογή σχολών που ανταποκρίνονται στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων και να μη δηλώνονται άσκοπα εκατοντάδες σχολές που δεν εξασφαλίζουν την πραγματική προσωπική και επαγγελματική επιτυχία.

Συνοπτικά λοιπόν τα ΕΠΑ.Λ. είναι μια αξιόλογη ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ που εξασφαλίζουν: Παροχή Γενικής Παιδείας, απόκτηση τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων, ισότιμο και ισοδύναμο Απολυτήριο Λυκείου με το ΓΕ.Λ., Πτυχίο ειδικότητας με τα ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα, σπουδές κατά προτεραιότητα στα Ι.Ε.Κ., δυνατότητα αποφοίτων όπως και των ΓΕ.Λ., να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. και στρατιωτικές /αστυνομικές σχολές με δύο διαφορετικές μεθόδους (Ομάδα Α – Ομάδα Β).

Για αναβάθμιση σπουδών στην επαγγελματική εκπαίδευση και την κατάργηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων που οδηγούν σε κοινωνικές διακρίσεις των μαθητών ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ως κριτήρια επιλογής ΕΠΑ.Λ. μετά το Γυμνάσιο και μετά την Α’ Λυκείου η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της οικογένειας και οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών. Θα πρέπει αντίθετα ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών για τα επαγγέλματα των Τομέων των ΕΠΑ.Λ. (μελλοντικά Τεχνολογικών Λυκείων) και η δυνατότητα λήψης εκτός του ΙΣΟΤΙΜΟΥ ΜΕ ΓΕ.Λ. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ που οδηγεί γρηγορότερα στην αγορά εργασίας ΧΩΡΙΣ να αναστέλλεται η δυνατότητα των σπουδών σε ΑΕΙ – ΤΕΙ και Στρατιωτικών – Αστυνομικών σχολών με ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

(Η πλήρης εισήγηση υπάρχει στο http://users.sch.gr/gestamos/paidag_symvoul.htm )
_

Δεν υπάρχουν σχόλια: