Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2008

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Η 2η φάση επιμόρφωσης ξεκινάει ΑΜΕΣΑ 13 Οκτωβρίου

Γ’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
ΜΕΤΡΟ 2.3: ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.3.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ (ΤΕΕ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΣΕΚ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ: Ανάπτυξη/ προσαρμογή ειδικού εκπαιδευτικού υλικού (λογισμικού, ψηφιακού υλικού), εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου στα ΤΕΕ και τα Επαγγελματικά Λύκεια & Συντονισμένη εφαρμογή των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών στα ΤΕΕ και Επαγγελματικά Λύκεια


Για τους Επιμορφωτές της Πράξης «Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: επιμόρφωση και εφαρμογή»


ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η δεύτερη φάση της εκπαίδευσή σας στην ενότητα "Ε2-λογισμικό" (5 ημέρες x 5 ώρες) θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Θα ακολουθήσει σχετική πρόσκληση/απόφαση μετακίνησης του ΥπΕΠΘ. Για την έγκαιρη έκδοσή της παρακαλούμε συμπληρώστε τη δήλωση, υπογράψτε και στείλτε με φαξ (210 344 2153, υπόψη κας Μ. Κεφαλληνού) το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2008 και ώρα 12.00 πμ.
Δεν υπάρχουν σχόλια: