Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2009

Προτάσεις για ΕΠΑ.Λ. από ΓΡΑ.ΣΥ. 2ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου

Λογικές προτάσεις από συναδέλφους του ΓΡΑ.ΣΥ. 2ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου. Μέχρι να αλλάξουν τα πράγματα στα Λύκεια, μερικές διορθωτικές αλλαγές είναι χρήσιμες. Να επισημανθεί ότι δεν θα παρακολουθούν οι μαθητές αυτοί τα μαθήματα Γενικής Παιδείας ξανά (εκτός φυσικά αν προέρχονται από ΕΠΑ.Σ.) αφού θα παίρνουν μόνο επαγγελματικό τίτλο και όχι Απολυτήριο Λυκείου ξανά.

http://www.alfavita.gr/anakoinoseis/ank23_2_9_826.php


ΘΕΜΑ: Προτάσεις Γραφείου Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.ΣΥ.)

Αξιότιμε κύριε Τσαρτσόλη

Ως στελέχη του Γραφείου Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού που υπηρετούμε την Επαγγελματική Εκπαίδευση, επιθυμούμε να σας καταθέσουμε τις προτάσεις μας για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ.

Πιστεύουμε ότι οι απόφοιτοι του Γενικού Λυκείου, δικαιούνται να αποκτήσουν πτυχίο ειδικότητας από τα ΕΠΑ.Λ. (αφού δεν υπάρχει αντίστοιχη στην ΕΠΑΣ ) ώστε να ενταχθούν στην Αγορά Εργασίας, έχοντας αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες. Επίσης και οι απόφοιτοι του ΕΠΑ.Λ. δικαιούνται να αποκτήσουν πτυχίο διαφορετικής ειδικότητας.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1.Οι απόφοιτοι του Γενικού Λυκείου να εγγράφονται στην Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας ΕΠΑ.Λ.

2. Οι απόφοιτοι του ΕΠΑ.Λ. και κάτοχοι πτυχίου οποιασδήποτε ειδικότητας, να εγγράφονται στην Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. για την παρακολούθηση διαφορετικού τομέα και μόνο για την απόκτηση διαφορετικού πτυχίου από αυτό που ήδη κατέχουν.

3. Οι απόφοιτοι του ΕΠΑ.Λ. και κάτοχοι πτυχίου μιας ειδικότητας, να έχουν την δυνατότητα να φοιτήσουν στην Γ΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου άλλης ειδικότητας του ίδιου τομέα.


ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΓΡΑ.ΣΥ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΝΑ ΛΙΒΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: